Hoofdstuk 1,2,3: ‘Vooral vrouwen doen aan bingewatchen’

 

Begin 2018 was er een forse groei van het aantal Nederlanders dat aan bingewatchen doet via een streaming video-dienst (VoD). Ruim 30 procent deed aan bingewatchen via een losstaande VoD-dienst. Nog eens 7 procent deed dit via een VoD-dienst die de tv-operator aanbiedt. In totaal 40 procent, aldus onderzoek van het Nederlandse Telecompaper. 

 

Groei

De groei van het achter elkaar bekijken van series of andere programma’s (ook wel bingewatchen genoemd) zat vooral bij de eerste categorie. In februari 2018 ging het nog om 27 procent van de Nederlanders. Het aantal Nederlanders dat aangeeft te bingewatchen via de VoD-dienst die ze afnemen bij hun tv-aanbieder, bleef het afgelopen halfjaar ongeveer gelijk op een kleine 7 procent, zo blijkt uit antwoorden van respondenten van het Consumer Insights-panel.

Cloud

Nog eens 17 procent geeft aan dat zij programma’s bekijken die van tv zijn opgenomen. Dat kan via een eigen opnamerecorder of  via een cloudplatform van de tv-aanbieder. Bingewatchen van series op dvd daalt gestaag: van een kleine 8 procent in februari 2017 naar bijna 6 procent in augustus 2018. Nog eens 6 procent doet wel eens aan bingewatchen van programma’s die gedownload zijn.

32% doet het niet

Nog altijd is er een grote groep Nederlanders die aangeeft nog nooit aan bingewatchen gedaan te hebben. Deze groep bleef relatief stabiel de afgelopen anderhalf jaar. Er was een lichte daling van een kleine 34 procent in februari 2017 naar 32 procent in augustus 2018. Vooral senioren doen weinig aan bingewatchen. Van de 65-plussers geeft bijna 58 procent dit aan, tegen 15 procent bij de groep van 20-29 jaar.