Hoofdstuk 12 [Social Business] Wakibi biedt microfinanciering

 

Microfinanciering is populair en een term voor financiële diensten die aangeboden worden aan personen met lage inkomens of aan hen die geen toegang hebben tot reguliere bancaire diensten.Microfinanciering is gebaseerd op de gedachte dat zulke mensen in staat zijn om zichzelf uit de armoede te bevrijden wanneer zij hiervan gebruik kunnen maken. Hoewel sommige studies aantonen dat microfinanciering een rol kan spelen in de strijd tegen armoede, wordt ook onderkend dat deze methode niet altijd de meest geschikte is, en nooit gezien moet worden als het enige hulpmiddel om een einde te maken aan armoede.      Continue reading

Hoofdstuk 1 Social Insight: ‘28% 6- tot 9-jarige kinderen mogen op internet alles doen wat ze willen’ #onderzoek

Kinderen, online en sociale media, vormen nog geen gelukkige combinatie. Meer dan 50% van de Nederlandse jonge kinderen zit gemiddeld een uur per dag op het internet waarbij ruim 70% op een of andere manier gebonden is aan spelregels van ouders. Op YouTube filmpjes bekijken, is veruit favoriet bij jonge kinderen. Waar 52% van de kinderen aangeeft dat ze voldoende uitleg krijgen van hun ouders, geeft 40% van de kinderen aan dat ze niet goed begrijpen hoe het internet werkt en wat je allemaal op het wereldwijde web kan doen. Dit zijn de uitkomsten van het nationale onderzoek van onderzoeksbureau Qrius naar de eerste stappen van kinderen in de digitale wereld in opdracht van cybersecuritybedrijf Kaspersky Lab.

Bewustzijn gepaard met grote zorgen

Daar waar 84% van de ouders aangeeft dat hun kind geen vervelende ervaringen op internet heeft gehad, vertelt 11% van de kinderen dat ze wel eens iets hebben meegemaakt dat ze echt vervelend vonden. Dat varieert van een eng filmpje zien, een pesterij of vreemde mensen die rare dingen vragen om te doen. Het bewustzijn van internetrisico’s is groot onder ouders. 66% van de ondervraagde opvoeders meldt dat de kans bestaat dat hun kind nare ervaringen opdoet in de digitale wereld. Ouders maken zich vooral zorgen over het moment dat ze zelf geen toezicht meer kunnen houden op het digitale mediagedrag van hun kinderen.

De risico’s

Zo ziet 68% risico’s als hun kind in de toekomst in de bovenbouw van het onderwijs zit. Daarbij is hun hoop gevestigd op begeleiding van juffen en meesters. Tegelijkertijd leert het onderzoek dat kinderen nog relatief weinig dingen voor school doen op het internet. 80% van de kinderen doet heel af en toe of nooit iets voor school op het internet.

Wat opvalt in het onderzoek is dat deze jonge kinderen heel enthousiast zijn om het internet op te gaan, maar dat bij ouders veel zorgen leven. Zij vinden het niet prettig om hun kinderen op dat grote, wereldwijde web los te laten. Het is dan ook niet voor niets dat 53% van de kinderen niet alles mag doen en dat 14% zelfs alleen samen met één van hun ouders het internet op mag.

Continue reading

[Video] Interview Peter Sunde co-founder Pirate Bay: ‘Van illegale download naar het redden van de wereld..’

AtMostTV interview Peter Sunde co-founder Pirate Bay tijdens de 2016 editie van TNW met beelden van zijn optreden en video-interview.  Peter Sunde Kolmisoppi (born 13 September 1978), alias brokep, is a politician, computer expert, and spokesperson with Norwegian and Finnish ancestry.

Hoofdstuk 1 [Onderzoek] Visual hacking: ‘87% werknemers heeft meegluurders op het scherm’

Bij onderzoek naar het zogenoemde ‘Visual Hacking’, het hacken van data door mee te kijken op iemands scherm, blijkt dat bijna 90% van de mensen het idee heeft dat er iemand meegluurt. Het onderzoek werd namens 3M uitgevoerd door de firma van experts uit de beveiligingsindustrie Ponemon Institute, die een reeks interviews hield met mensen die in het openbaar op hun laptop werken. 76 procent stelde dat zij per ongeluk iets op het scherm van iemand anders zagen dat zij niet hadden mogen zien. Meer dan de helft gaf echter toe dat zij geen stappen namen om belangrijke informatie te beveiligen bij het werken in het openbaar.

Continue reading