Hoofdstuk 1: ‘Duurzaamheid en digitalisering grote afwezigen in meeste regiobeelden’

 

Uit een analyse van technologie- en consultancybedrijf op basis van de conclusiepagina’s van alle 35 regiobeelden uit de zorgkantoorregio’s, blijkt dat arbeidsmarktproblematiek en de toenemende zorgvraag rondom ouderen veelvuldig terugkomen in de regiobeelden. Tegelijkertijd blijft een thema zoals de opgave om te verduurzamen nog onderbelicht. Ook wordt de inzet van technologische innovaties slechts voorzichtig genoemd als oplossing, terwijl dit één van de kernpunten is binnen de werkagenda van het Integraal Zorgakkoord (IZA). IG&H voerde deze analyse uit om inzicht te krijgen in de opgeschreven uitdagingen, genoemde aandachtspunten en samenwerkingsvormen in de regio’s.

Problematiek rondom verduurzaming  

Het regiobeeld is opgesteld om de feitelijke situatie in de regio te schetsen en geeft inzicht in het verschil tussen de (verwachte) zorg- en ondersteuningsvraag en het (verwachte) zorg- en ondersteuningsaanbod. Uit de conclusies van deze beelden blijkt dat zorgorganisaties en gemeenten overwegend dezelfde knelpunten ervaren, ongeacht de regio. De knelpunten die verreweg het meest genoemd worden in de regiobeelden zijn arbeidsmarktspanning (35 keer), druk op de zorgvraag rondom ouderen (32 keer) en problematiek gerelateerd aan mentale gezondheid (26 keer). Dit komt overeen met de aanleiding voor het landelijk Integraal Zorgakkoord. In de aanleiding van het IZA wordt ook gesproken over nog onvoldoendeomein overstijgende samenwerking en de opgave om te verduurzamen. Opvallend genoeg wordt problematiek rondom deze thema’s maar beperkt genoemd als een van de hoofdconclusies van de regiobeelden.

 

 

Lees verder

[ONDERZOEK] ‘Ongestructureerde informatie staat optimale customer experience in de weg’

Een meerderheid van de managers zeggen te moeten werken met gefragmenteerde informatie waardoor het lastig is een eenduidig klantbeeld te realiseren. Dit staat een goede klantbeleving in de weg. Dit blijkt uit onderzoek van low-code specialist onder ruim 500 managers werkzaam bij Nederlandse ondernemingen. USoft stelt met haar low-code ontwikkelplatform organisaties in staat om op basis van relevante informatie op het juiste moment in te spelen op de wensen van de klant.

De helft (51%) van de managers geeft aan dat hun klanten een snellere service verwachten dan zij kunnen leveren.

 

Ook zegt 44 procent  dat het tempo waarin de verwachtingen van de klant veranderen moeilijk is bij te houden. Uit het onderzoek komen verschillende oorzaken naar voren. Naast een versnipperd klantbeeld, speelt ook het feit dat IT-systemen als eilanden functioneren een kwart (24%) van de managers parten. Hierdoor verloopt de integratie tussen afdelingen als sales en marketing bijvoorbeeld moeizaam.

Lees verder

Hoofdstuk 1 en 14: GenAI-adoptie: directie-leden uiten groeiende zorgen #hack #virus

boek ai marketing

 

Nieuw, Europees onderzoek onderstreept een groeiend onbehagen onder directies over de stille infiltratie van generatieve kunstmatige intelligentie (GenAI) in hun organisaties. Bijna alle ondervraagde (95%) leidinggevenden zijn van mening dat GenAI regelmatig door werknemers wordt gebruikt, waarbij meer dan de helft van de Europese gevraagde (53%) aangeeft dat het nu zelfs binnen bepaalde afdelingen de boventoon voert. In Nederland denkt zo’n 43 procent dat dit het geval is en 12 procent weet het niet zeker. De omvang is zodanig dat de meeste leidinggevenden (59%) hun bezorgdheid uiten over mogelijke veiligheidsrisico’s die gevoelige bedrijfsinformatie in gevaar kunnen brengen. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot het verlies van controle over de kernfuncties van het bedrijf.

In Nederland wordt GenAI vooralsnog vooral gebruikt bij content creatie (49%) en om dagelijkse taken te automatiseren (48%), maar ook als zoekmachine of om informatie te duiden (35%).

 

 

Lees verder

Hoofdstuk 12: Belgische jongeren dader én slachtoffer van online geweld

Online geweld

Online geweld

Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen, de Universiteit van Luik en UCLouvain Saint-Louis Bruxelles ondervroegen Belgische jongeren tussen 15 en 25 jaar over online haatspraak en het verspreiden van naaktbeelden. Jongeren geven aan deze gedragingen schadelijk te vinden, maar toch zijn ze regelmatig slachtoffer of dader. Slachtoffers zoeken onvoldoende hulp bij volwassenen of hulporganisaties. De onderzoekers pleiten voor meer aandacht in het onderwijs en de media over de impact van dit online geweld en hoe te reageren bij incidenten.

Lees verder

Hoofdstuk 1 en 14: [ONDERZOEK] ‘AI meest beangstigende technologie vol sociale impact’ #IT #AI #Boek

Ai-Gegenereerd Brein Denken - Gratis foto op Pixabay - Pixabay

Ongeveer een derde van de IT-professionals (29%) beschouwt Artificial Intelligence (AI) als de meest angstaanjagende technologie voor de toekomst, volgens onderzoek van technologieconsultant NTT DATA onder meer dan 500 IT-professionals. Dit wijst erop dat IT-professionals voorzichtig zijn met betrekking tot de mogelijke impact van deze technologie op zakelijk gebied. Aan de andere kant ziet twintig procent AI als de meest positieve technologie voor de zakelijke wereld. 

Lees meer over de sociale impact van AI in het Handboek.AI! 

AI wordt beschouwd als de belangrijkste technologie voor bedrijven door 62 procent van de IT-professionals. Efficiëntere processen (50%), verhoogde productiviteit (41%) en een voorsprong op de concurrentie (35%) zijn de belangrijkste redenen om AI te gebruiken. Het is dan ook niet verrassend dat veertien procent van de Nederlandse organisaties op dit moment het meeste geld investeert in AI.

Desalniettemin maakt nog niet de helft van de organisaties gebruik van AI (53%). De grootste reden hiervoor is het gebrek aan kennis binnen de organisatie (28%). Aan de andere kant beweert een groep IT-professionals al deskundig te zijn op het gebied van AI (18%). Slechts zestien procent van de respondenten geeft aan geen interesse te hebben in AI als reden om er geen gebruik van te maken. Dit kan bijvoorbeeld te wijten zijn aan het feit dat AI geen toegevoegde waarde biedt voor hun bedrijf.

Donders, Energy & Utilities Lead, merkt op:

Het is begrijpelijk dat bijna een derde van de IT-professionals AI als een beangstigende technologie ziet, gezien de vele nieuwsberichten die we de laatste tijd hebben gezien. Bovendien uiten verschillende experts ook hun zorgen, en deze angst komt voort uit onzekerheid over de mogelijkheden en toekomstige gevolgen van AI. Toch biedt deze technologie ook veel kansen voor organisaties, zoals het verbeteren van efficiëntie en productiviteit, en een groot deel van het Nederlandse bedrijfsleven maakt er al gebruik van. Het is daarom belangrijk om te onderzoeken hoe AI uw bedrijf verder kan helpen, maar vergeet daarbij niet de mogelijke risico’s. Zoals bij elke opkomende technologie is het belangrijk om collega’s goed te informeren over het gebruik ervan en eventuele twijfels serieus te nemen. Als de technologie door de hele organisatie wordt geaccepteerd en op de juiste manier wordt geïmplementeerd, kan dit tot mooie resultaten leiden.

 

  Dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van NTT DATA door PanelWizard, onder 503 Nederlandse werknemers (18+) in loondienst die zichzelf beschreven als IT-professional, IT-manager of IT-specialist.