Hoofdstuk 2-5: DNA, Purpose.. en de algehele merkpositionering

Een merkpositionering bepaalt waar jouw merk staat in de gedachten en gevoelens van mensen, idealiter op een unieke en betekenisvolle manier. Het gaat niet alleen om een willekeurige uniciteit, maar om een betekenisvolle, onvervangbare uniciteit. Merkpositionering draait om het creëren van een diepgaande connectie tussen jouw merk en jouw doelgroep.

Deze connectie ontstaat door jouw merk te laden met positieve, emotionele associaties bij de mensen die je wilt bereiken. Hoe sterker deze associaties zijn, hoe dieper de verbinding wordt.

De What, How en Why zijn vragen die een DNA en purpose kunnen optekenen

 

Brand Purpose 101: Everything you wanted to know but were afraid to ask. | by Afdhel Aziz | Medium

 

De DNA

Je organisatieDNA vat eigenlijk de kern van je organisatie samen, zo konden wij dit in het boek lezen. De cultuur, de mensen, de gewoontes, de manier van communiceren en de kracht en unieke punten van je bedrijf. Het representeert de authenticiteit van je bedrijf. Het is de identiteit en het zijn de waarden van je bedrijf. Het verkondigt dus ook waar je voor staat. Is het DNA bijvoorbeeld inspirerend, onschuldig, duurzaam, een creator, heldhaftig.

 

Welke positie je in wilt nemen en welke rol je wilt spelen in de markt en de maatschappij. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of diversiteit.

Brand DNA—What is it and why does it matter? | Tribu Marketing and Design Firm

 

De purpose

De purpose draait vooral om de belofte naar buiten toe en drijft op de DNA van de organisatie en draait om de Why. Het begrip “purpose” is tegenwoordig een veelbesproken onderwerp als het om merken gaat. Vaak wordt het gebruikt in de (her)positionering van een merk, waarbij naar de purpose wordt verwezen. Het lijkt alsof het woord zo alomtegenwoordig is geworden in communicatie en marketing, dat iedereen wel zou moeten weten wat het inhoudt, hoe het zich verhoudt tot de identiteit van een merk, en hoe je zo’n purpose eigenlijk formuleert. Dit artikel duikt dieper in het concept van purpose, plaatst het in perspectief, en biedt tips voor merken die ermee aan de slag willen.

Maar wat is purpose eigenlijk? Net als veel begrippen in de wereld van marketingcommunicatie en merken, heeft purpose geen eenduidige definitie. Dat maakt het soms lastig, vooral wanneer je voor jouw merk aan de slag wilt met dit onderwerp en in interne discussies belandt over wat het nu eigenlijk betekent. Het is vergelijkbaar met een andere populaire term, de “Why” van Simon Sinek. In essentie is purpose het doel van een merk, oftewel wat een organisatie of merk nastreeft. Het heeft natuurlijk veel overlap met de identiteit van een merk, maar daarover later meer.

De laatste tijd heeft het begrip purpose vooral aan betekenis gewonnen door het gebruik ervan in marketingliteratuur: purpose marketing. Dit is marketing die gericht is op het laten zien van het “goede” dat een merk doet, in een bredere context dan alleen het genereren van omzet en winst. Dit “goede” heeft vooral te maken met de impact die een merk heeft op de wereld om zich heen, zoals op mensen, de maatschappij en/of de natuur. Daardoor lijkt “purpose” soms meer op een modegril in marketing, dan op iets wat werkelijk verband houdt met de identiteit van een merk.

Is het dan echt purpose, of slechts “purpose washing”? Zoals bij elk populair begrip zijn er zowel voor- als tegenstanders. Soms is de kritiek terecht, omdat nieuwe begrippen vaak oude wijn in nieuwe zakken zijn, maar soms is de kritiek ongegrond. Het overmatig gebruik van “purpose” in vakbladen en blogs heeft geleid tot kritiek op grote merken, die meer lijken te doen aan “purpose washing” dan dat ze daadwerkelijk hun merk vanuit een oprechte purpose sturen.

Niettemin zijn er genoeg bedrijven met geloofwaardige en inspirerende purpose. Een voorbeeld hiervan is het schoenenmerk TOMS, dat zich inzet om mensen in armere landen te voorzien van schoenen, brillen, water en kraampakketten bij elk paar schoenen dat consumenten kopen. Het bedrijf is opgericht met deze intentie en wordt ook op die manier geleid.

How to use brand purpose to drive the power of brand

 

De algehele merkpositionering

 

De DNA en de purpose zijn onderdeel van de merkpositionering. Het claimen van een algehele specifieke merkpositie vereist scherpe keuzes over hoe je wilt worden gezien en erkend. Focus is hierbij cruciaal! Hoe scherper het beeld is dat je van jouw merk neerzet, hoe gemakkelijker mensen jouw merk kunnen plaatsen waar het hoort. Hoe graag we het ook ontkennen, we zijn allemaal geneigd tot hokjesdenken.

Een effectieve merkpositionering:

  • Sluit aan bij jouw organisatie
  • Stuurt al je activiteiten aan
  • Voldoet aan de (emotionele) behoeften van je klanten
  • Claimt een unieke positie in de markt
  • Zorgt voor herkenbaarheid van jouw merk 

 

Download hier de whitepaper over merkpositionering

 

Hoofdstuk 12: ‘Brussel wil bewijs van YouTube en TikTok dat ze minderjarigen echt beschermen’

 

Eind 2023 is bekend geworden dat de Europese Commissie TikTok en YouTube heeft gevraagd om uitgebreidere informatie te verstrekken over de maatregelen die zij nemen ter bescherming van minderjarige gebruikers. Beide socialemediaplatformen dienen voor 30 november te reageren op de vragen van Brussel. Deze vragen richten zich onder andere op de methoden waarmee de bedrijven minderjarige gebruikers beschermen, met als doel om te waarborgen dat zij voldoen aan de Digital Services Act in Europa. Deze wet vereist actie tegen de verspreiding van illegale en schadelijke content. Digital-strategy.ec.europa.eu meldt: 

 

Furthermore, the request addresses TikTok’s compliance with other elements of the DSA, in particular with regards to its provisions related to the protection of minors online.

TikTok must provide the requested information to the Commission by 25 October 2023 for questions related to the crisis response and by 8 November 2023 on the protection of integrity of elections and minors online. Based on the assessment of TikTok’s replies, the Commission will assess next steps. This could entail the formal opening of proceedings pursuant to Article 66 of the DSA. Pursuant to Article 74 (2) of the DSA, the Commission can impose fines for incorrect, incomplete, or misleading information in response to a request for information. In case of failure to reply by TikTok, the Commission may decide to request the information by decision. In this case, failure to reply by the deadline could lead to the imposition of periodic penalty payments.

 

Lees verder

Hoofdstuk 1: ‘Eén op acht Nederlanders schaamt zich voor zijn werk’ #cultuur

Handboek AI

Maar liefst dertien procent van alle werkende Nederlanders schaamt zich wel eens voor zijn of haar werk. Dat blijkt uit een onderzoek van Timetohire onder 1103 Nederlanders in loondienst. Een zorgwekkende bevinding, aangezien bijna een kwart van de werkenden zelfs ooit heeft overwogen om ontslag te nemen door de bedrijfscultuur. Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt is dit een aandachtspunt voor werkgevers.
Met name jonge mensen lijken zich niet thuis te voelen bij hun werkgever. Zo geneert vijftien procent van de respondenten tot dertig jaar zich weleens voor zijn of haar werk en heeft 29 procent van deze groep ooit overwogen om te vertrekken vanwege de bedrijfscultuur.

Lees verder

Hoofdstuk 3 en 4: ‘Nederland wil regie over eigen klantreis’

Driekwart (75%) van de Nederlanders heeft er vertrouwen in dat hun woonwensen ooit werkelijkheid zullen worden. Toch maakt de helft van de ondervraagden zich zorgen over zowel de huidige als toekomstige ontwikkelingen op de woonmarkt in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van een platform.

Iedereen in Nederland zou in staat moeten zijn om zijn eigen toekomst financieel vorm te geven met of zonder hulp van een professional. Daarbinnen neemt wonen een belangrijke rol in, vindt de onderzoeker, The Platform Engineer uit Delft. De woonmarkt blijft echter roerig en zal altijd fluctueren. Een mensenleven verloopt ook niet altijd lineair; er kunnen allerlei levensgebeurtenissen plaatsvinden, zoals scheidingen, overlijdens, veranderingen in inkomsten of de geboorte van kinderen. Daarom is persoonlijk inzicht in de financiële toekomst van groot belang.

Van de ondervraagde consumenten weet 92% wat hun woonwensen voor de lange termijn zijn. Tegelijkertijd maken de ondervraagden zich zorgen over de ontwikkelingen op de huidige woningmarkt (45%) en over de toekomst van de woningmarkt (54%) met betrekking tot de realisatie van hun woonwensen.

Jongvolwassenen maken zich zorgen

Over het algemeen maken jongvolwassenen zich meer zorgen dan dertigplussers. Zowel over de huidige woningmarkt (64% versus 43%), als over de nabije toekomst (67% versus 52%). Ook is een grote groep (78%) zich ervan bewust dat levensveranderingen, zoals scheiden en arbeidsongeschiktheid, de financiële realisatie van de woonwensen kunnen beïnvloeden.

Meer maatwerk in financiering

Zo zegt Prof. Dr. Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems bij de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft over dit onderwerp:

 

Om duurzame huizen te bouwen voor de toekomst moeten we ook anders naar de financiering gaan kijken. Financiële planning speelt daarin een cruciale rol.” Hij legt uit: “Er moet naar de situatie van woningzoekenden worden gekeken en dat moet veel meer maatwerk worden. De achtergrond van mensen meenemen. Wat is hun potentie? Daarbij moet je niet alleen naar het huidige inkomen kijken, maar rekening houden met de perspectieven die ze hebben.” Hij besluit: “Daarin wordt financiële planning dus steeds belangrijker. Dat is de toekomst. Nu al kijken wat straks nodig of mogelijk is.

Welke informatie willen consumenten ontvangen?

Ook werd onderzocht wat consumenten wel en niet willen met betrekking tot het verbeteren van die toekomstige financiële planning. Daarvoor is namelijk wel nodig dat aanbieder, intermediair en consument informatie uitwisselen. Uit het onderzoek blijkt dat consumenten vooral proactief informatie willen ontvangen over manieren om hun maandlasten te kunnen verlagen. Niet geheel verrassend zijn berichten over (mogelijk) slecht nieuws zoals scheidingen of werkloosheid minder populair. Juist deze grote gebeurtenissen hebben een grote impact. Het zou dus verstandig zijn om deze gebeurtenissen in de financiële planning op te nemen.

Igor Gavic, CEO, zegt hierover:

Anticiperen op life events of marktontwikkelingen kan alleen met goed financieel inzicht. Die inzichten helpen consumenten sneller hun financiële klantreis te doorlopen en stellen hen in staat om betere keuzes te maken.” Hij vervolgt: “Daarom geloven wij in een smart journey, waarbij de klantwens als startpunt wordt genomen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de life events en persoonlijke wensen van de klant, evenals met marktontwikkelingen en wetswijzigingen. Maar er dient ook rekening te worden gehouden met het feit dat de verschillende fasen van het proces elkaar beïnvloeden.” Gavic besluit: “Dit ondersteunt de verdere digitalisering van de financiële sector en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het aanpakken van de uitdagingen op de Nederlandse woningmarkt.”

Het onderzoek werd in het tweede kwartaal van 2023 uitgevoerd door Kien PanelWizard, in opdracht van TJIP, en omvatte de deelname van 1.200 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Gemiddeld woont 60% van de ondervraagden in een koopwoning waarvan zij (mede)eigenaar zijn.

[ONDERZOEK] ‘Ongestructureerde informatie staat optimale customer experience in de weg’

Een meerderheid van de managers zeggen te moeten werken met gefragmenteerde informatie waardoor het lastig is een eenduidig klantbeeld te realiseren. Dit staat een goede klantbeleving in de weg. Dit blijkt uit onderzoek van low-code specialist onder ruim 500 managers werkzaam bij Nederlandse ondernemingen. USoft stelt met haar low-code ontwikkelplatform organisaties in staat om op basis van relevante informatie op het juiste moment in te spelen op de wensen van de klant.

De helft (51%) van de managers geeft aan dat hun klanten een snellere service verwachten dan zij kunnen leveren.

 

Ook zegt 44 procent  dat het tempo waarin de verwachtingen van de klant veranderen moeilijk is bij te houden. Uit het onderzoek komen verschillende oorzaken naar voren. Naast een versnipperd klantbeeld, speelt ook het feit dat IT-systemen als eilanden functioneren een kwart (24%) van de managers parten. Hierdoor verloopt de integratie tussen afdelingen als sales en marketing bijvoorbeeld moeizaam.

Lees verder