De ranking van het HandboekOnlineMarketing.nl in Google

rankingnaamloos

De ondersteunende site en blog www.handboekonlinemarketing.nl kent bij een belangrijke Google Dance april 2009 de groei van 1 naar 3. Nog niet waar we zijn moeten, maar de groei zit in de indexering. De site kent nog te weinig content en diepte in het aantal pagina’s om juist ge-indexeerd te worden. Fraai is de positie in de top 5 met ‘marketing boek’ in zoeker Google. Met ‘boek online marketing’ of ‘handboek online marketing’ staat het boek natuurlijk op 1.