Nieuwe #HOM4 @Handboek weer richting de top van de managementboeken

yhom4deruk2

Februari 2015 is druk 4 herzien oplage 2 uitgekomen, globare veranderingen in deze update zijn:

– extra redactie over het gehele boek;

– vervangingen enkele afbeeldingen;

– uitbreiding woordenregister;

– strakker maken van de opmaak van het boek;

– enkele updates (van cijfers en onderzoeken).

Bestel hier het nieuwe HOM4!