Hoofdstuk 3 [Video] Chris Sacca (ex-Google) over zijn rol bij de social media campagne (met extra deel 2)

4304 Het video-interview met Chris Sacca (ex-Google) over zijn rol bij de social media campagne van Obama en bijbehorende focus. Bekijk hier deel 1:

en hier deel 2: //www.atmost.tv/2009/04/23/patrick-petersen-interviewt-chris-sacca-ex-google-deel-2/

 

#5304 #4304 en 3-302, 6304, HOM, Handboek Online Marketing, interview, video, 7303

Hoofdstuk 2 [Presentatie] Optreden van Piet Pauwels en planopbouw

profpietVideo met een presentatie van Piet Pauwels op de universiteit van Hasselt (UHasselt)

De globale opzet van het marketingplan volgens Pauwels, en de sleutelvragen die je daarbij moeten stellen, zien er als volgt uit:

 • ƒƒ Marketingplan
  Stel jezelf sleutelvragen
  ƒƒ Businessdoelstelling
  Voor welke technologie
  Voor welke toepassing
  Voor welke doelgroep
 •  Omgevingsanalyse
  Politiek
  Economisch
  Sociaal
  Technologisch
 • ƒƒ SWOT
  Strengths (intern)
  Weaknesses (intern)
  Opportunities (extern)
  Threats (extern)
 • ƒƒ Marktanalyse
  Competitie
  Channels
  Consumenten
  ƒƒ Segmentatie
 • De markt indelen in groepen van gebruikers die een vergelijkbaar
  koop- en gebruikersgedrag vertonen
 • ƒƒ Positionering
  Daarbij de waardproposities per doelgroep
  Ook een benoeming van kritische succesfactoren en qualifiers
  per doelgroep
 • ƒƒ Strategische opties voor de business, zoals:
  Product verfijnen
  Radicale innovatie
  Marktontwikkeling
  Markt uitdiepen
  of…
  Aanvallen
  Verdedigen
  Cashen
  Verrassen
 • ƒƒ 5P’s marketingmix
  Product
  Prijs
  Plaats
  Promotie
  Personeel
 • Het inzicht van Pauwels geeft als extra motivatie dat je in je brede SWOT-analyse
  de interne sterktes met de zwaktes moet confronteren net als de externe
  kansen met de bedreigingen. Dit komt in de vorm van een Confrontatiematrix
  verderop in het boek terug.

 

#5201 #4201 #6201, HOM, Handboek Online, 7201

Hoofdstuk 3 en 5 Templates voor de persona ontwikkeling #persoon #doelgroep #plan #persona

Uitleg van het persona model

Hoofdstuk 3 en 5 Templates voor de persona ontwikkeling #persoon #doelgroep #plan #persona. Een persona is een karakterisering – en fictief persoon – van een bepaalde groep gebruikers die je als klant voor ogen hebt. Richt je je op meerdere doelgroepen? Maak dan meerdere persona’s.

Vragen die via de beschrijving van de persona moeten worden beantwoord zijn onder andere:

 • Wat is de leeftijd?
 • Welke rol speelt geld (inkomen, impulsief?) Waar wonen en werken ze?
 • Welk doel willen ze bereiken via de website?
 • Wat is hun motivatie om naar je website, shop of het online product te komen?
 • Hoe gedragen ze zich online en in de klantreis?
 • Hoe denken zij en wat zijn koopmotieven?
 • Wanneer maken ze beslissingen en welke fase van de klantreis speelt dan een rol?
 • ..

Een persona helpt je om je te verplaatsen in de doelgroep qua gedrag, eigenschappen/kenmerken, pijn/behoefte en potentie. Er zijn zeven kernonderdelen.

1. Algemene demografische info

Start met het verzamelen van de algemene informatie. Denk hierbij aan woonplaats of regio, nationaliteit, geboorteperiode en bijvoorbeeld de gezondheid.

2. Achtergrond

Bepaal de ideale achtergrond als je de persona gaat ontwikkelen. Wat is bijvoorbeeld het opleidingsniveau en uit wat voor milieu komt jouw ideale klant?

3. Demografische info

Vul het profiel aan met demografische informatie. Hierbij kun je denken aan de bron en de hoogte van het inkomen, de samenstelling van het huishouden en de leefomgeving.

4. Online activiteit

Als je een persona gaat ontwikkelen, dan is het ook belangrijk om de online activiteit eens nader te bepalen. Bevindt jouw persona zich veel op websites of juist op social media? Wanneer is jouw ideale klant online en welk device wordt er het meest gebruikt?

5. Likes en (koop)motieven

Wat vindt jouw persona leuk om te doen? Door goed te weten hoe de ideale klant zich bezighoudt in de vrije tijd kun je hier goed op inspelen. Houdt jouw persona van sporten, van internetten, van lezen of misschien wel van lekker eten? Wat zijn online koopmotieven en drivers? Wat zoekt de persona precies online? Denk aan bepaalde content, thema’s, productinfo ed.

6. Dislikes

Een persona ontwikkelen doe je niet alleen op basis van de likes, maar ook zeker op basis van de dislikes. Als marketeer moet je precies weten hoe je jouw ideale klant goed aanspreekt. Leer dus ook waar jouw ideale klant niet van houdt. Wat is de pijn van de persona?

7. Doel

Bepaal met welk doel jouw persona in eerste instantie terecht komt bij jouw bedrijf. Komt deze bij jou terecht omdat deze een probleem heeft en een oplossing zoekt, wil deze persoon meer informatie vinden of is er een andere reden die ervoor zorgt dat deze persoon bij jouw bedrijf terecht komt?

Doelgroep naar persona

Begin met segmenteren op demografisch niveau: man/vrouw, leeftijd, locatie etc. Vervolgens maak je steeds een stap dieper. Wat zijn de algemene kernmerken van de doelgroep? Welke behoeften hebben zij? Welke radiozender is het meest populair binnen de doelgroep? Door een specifieke doelgroep te formuleren, ontwikkel je een persona. Maak hiervoor bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics, website tools, Google Search, interviews met klanten en enquêtes.

 

Een aantal voorbeelden en ook links naar gratis persona templates, zoals;

 

 

 

Gratis Persona template | Nico.nl | Schrijf je nu vrijblijvend in

 

User Persona

Hoofdstuk 14 #71406 / 14.6 EXPERTCASE Highstreet, winkelen vanuit de luie stoel

Fashion retailer PME Legend verdubbelt de conversie met een eigen tablet shopping app. Dit gebeurde met een eigen branded iPad-app op basis van het e-commerce app-platform genaamd Highstreet.

Resultaten

Nu de app in gebruik is, zijn de eerste resultaten beschikbaar. Het aantal bezoekers – van de webshop – dat via tablets komt is de afgelopen jaren enorm gestegen. Ook bij de retailer. “Om aan te sluiten bij dit veranderde winkelgedrag hebben wij het Highstreet platform ontwikkeld. We willen met Highstreet de best mogelijke winkelervaring bieden op mobiele devices”, aldus Van Schadewijk, managing director Touchwonders. In de eerste twee maanden dat de app beschikbaar is, laat de app een conversiestijging van 127% zien ten opzichte van iPad-bezoekers die via het web winkelen. De conversie is 18% hoger dan bij traditionele desktop shoppers. De app laat niet alleen een hogere conversie zien, maar zorgt ook voor een absolute toename van de omzet. Door de conversiestijging en hogere gemiddelde orderwaarde, is de van iPad afkomstige omzet met 22% gestegen. De totale omzet van PME Legend is daarmee ook toegenomen. De app zorgt voor aanvullende omzet, zonder kannibalisme bij de overige kanalen.

 

Afbeelding: De koopbeleving.

De merkloyaliteit

Behalve dat de app de omzet van retailer PME Legend verhoogt, draagt deze ook bij aan de merkloyaliteit van hun klanten. Gebruikers van de app bekijken 2,7x meer producten dan dat mensen via de desktop doen en 3,5x meer dan iPad-gebruikers via web. De tijd die zij doorbrengen in de app is bovendien ook 57% hoger dan bij de traditionele desktop en iPad via web. De app zorgt zo voor een intensievere merkbeleving.

Over het e-commerce app-platform Highstreet

Het platform biedt retailers de mogelijkheid om op eenvoudige wijze een eigen branded app te publiceren die is geoptimaliseerd voor online shopping. De app biedt een winkelbeleving die veel sneller en soepeler is dan met een (responsive) website.