Hoofdstuk 3 [Video] Chris Sacca (ex-Google) over zijn rol bij de social media campagne (met extra deel 2)

4304 Het video-interview met Chris Sacca (ex-Google) over zijn rol bij de social media campagne van Obama en bijbehorende focus. Bekijk hier deel 1:

en hier deel 2: //www.atmost.tv/2009/04/23/patrick-petersen-interviewt-chris-sacca-ex-google-deel-2/

 

#5304 #4304 en 3-302, 6304, HOM, Handboek Online Marketing, interview, video, 7303

Hoofdstuk 2 [Presentatie] Optreden van Piet Pauwels en planopbouw

profpietVideo met een presentatie van Piet Pauwels op de universiteit van Hasselt (UHasselt)

De globale opzet van het marketingplan volgens Pauwels, en de sleutelvragen die je daarbij moeten stellen, zien er als volgt uit:

 • ƒƒ Marketingplan
  Stel jezelf sleutelvragen
  ƒƒ Businessdoelstelling
  Voor welke technologie
  Voor welke toepassing
  Voor welke doelgroep
 •  Omgevingsanalyse
  Politiek
  Economisch
  Sociaal
  Technologisch
 • ƒƒ SWOT
  Strengths (intern)
  Weaknesses (intern)
  Opportunities (extern)
  Threats (extern)
 • ƒƒ Marktanalyse
  Competitie
  Channels
  Consumenten
  ƒƒ Segmentatie
 • De markt indelen in groepen van gebruikers die een vergelijkbaar
  koop- en gebruikersgedrag vertonen
 • ƒƒ Positionering
  Daarbij de waardproposities per doelgroep
  Ook een benoeming van kritische succesfactoren en qualifiers
  per doelgroep
 • ƒƒ Strategische opties voor de business, zoals:
  Product verfijnen
  Radicale innovatie
  Marktontwikkeling
  Markt uitdiepen
  of…
  Aanvallen
  Verdedigen
  Cashen
  Verrassen
 • ƒƒ 5P’s marketingmix
  Product
  Prijs
  Plaats
  Promotie
  Personeel
 • Het inzicht van Pauwels geeft als extra motivatie dat je in je brede SWOT-analyse
  de interne sterktes met de zwaktes moet confronteren net als de externe
  kansen met de bedreigingen. Dit komt in de vorm van een Confrontatiematrix
  verderop in het boek terug.

 

#5201 #4201 #6201, HOM, Handboek Online, 7201

Hoofdstuk 14 #71406 / 14.6 EXPERTCASE Highstreet, winkelen vanuit de luie stoel

Fashion retailer PME Legend verdubbelt de conversie met een eigen tablet shopping app. Dit gebeurde met een eigen branded iPad-app op basis van het e-commerce app-platform genaamd Highstreet.

Resultaten

Nu de app in gebruik is, zijn de eerste resultaten beschikbaar. Het aantal bezoekers – van de webshop – dat via tablets komt is de afgelopen jaren enorm gestegen. Ook bij de retailer. “Om aan te sluiten bij dit veranderde winkelgedrag hebben wij het Highstreet platform ontwikkeld. We willen met Highstreet de best mogelijke winkelervaring bieden op mobiele devices”, aldus Van Schadewijk, managing director Touchwonders. In de eerste twee maanden dat de app beschikbaar is, laat de app een conversiestijging van 127% zien ten opzichte van iPad-bezoekers die via het web winkelen. De conversie is 18% hoger dan bij traditionele desktop shoppers. De app laat niet alleen een hogere conversie zien, maar zorgt ook voor een absolute toename van de omzet. Door de conversiestijging en hogere gemiddelde orderwaarde, is de van iPad afkomstige omzet met 22% gestegen. De totale omzet van PME Legend is daarmee ook toegenomen. De app zorgt voor aanvullende omzet, zonder kannibalisme bij de overige kanalen.

 

Afbeelding: De koopbeleving.

De merkloyaliteit

Behalve dat de app de omzet van retailer PME Legend verhoogt, draagt deze ook bij aan de merkloyaliteit van hun klanten. Gebruikers van de app bekijken 2,7x meer producten dan dat mensen via de desktop doen en 3,5x meer dan iPad-gebruikers via web. De tijd die zij doorbrengen in de app is bovendien ook 57% hoger dan bij de traditionele desktop en iPad via web. De app zorgt zo voor een intensievere merkbeleving.

Over het e-commerce app-platform Highstreet

Het platform biedt retailers de mogelijkheid om op eenvoudige wijze een eigen branded app te publiceren die is geoptimaliseerd voor online shopping. De app biedt een winkelbeleving die veel sneller en soepeler is dan met een (responsive) website.