Hoofdstuk 2: Wat is purpose marketing?

Waar missie gaat over het doel dat je wilt bereiken, gaat purpose over ethiek, zingeving en DNA. Het geeft antwoord op de vraag waarom klanten voor jouw bedrijf en product blijven kiezen. Waarom willen mensen bij jouw werken? Waarom willen klanten blijven? Waarom delen gebruikers positieve ervaringen op de sociale media?