ONDERWIJS: Lesmateriaal en wijzigingen Handboek Online Marketing 6 #HOM6 – editie augustus 2018

Docent, leraar of trainer? Vraag hier uw docentexemplaar aan! Indien het boek op de verplichte lijst komt te staan, bieden wij lesmateriaal exclusief voor docenten (PowerPoint lessen van meer dan 200 slides)

 

Klik hier voor de hele inhoud van HOM6!

 • .HOM6 is een totaal herschreven editie met aangepaste structuur (helder, strak en logisch)
 • .Met gebruik van augmented reality lagen op het boek (HP reveal)
 • Updated en houdt rekening met AVG-GDPR privacywetgeving
 • Ruim 300 serieuze oefeningen voor het onderwijs (online oefensysteem Boom uitgevers Amsterdam) .
 • Kernvragen bij elk hoofdstuk met lesdoelen
 • Mobile marketing + toevoeging mixed reality in de crosschannel  customer journey  (op basis van masteronderzoek London Business School, 2017)
 • Contentmarketing + toevoeging content en digital engagement met stappenmodel
 • Social media influencer marketing toevoeging voor organic campagnes
 • Minder “oude marketing”, meer transitie van traditionele naar moderne, online marketing en transitiestappen
 • Veel over online conversie, klantreis-conversiepad-customer journey (crosschannel) mapping en weboptimalisatie
 • Met medewerking van de beste marketingexperts uit Nederland en België
 • .3000+ digitale bijlagen
 • .50+ cases (b2b en b2c)
 • Growthhacking Online Marketing
 • Vormgeving: rusterig, beter uitleg van de modellen en strakke structuur
 • .Zeer modern en meeste volledige en actuele boek over online en digital marketing, meer dan een basis: Web 5.0
 • Voorwoord door Prof. dr. Henry Robben (Nyenrode Business University)
 • Nog dikker: Value for Money
 • Nog veel meer..

Verschillen HOM5 <> HOM6

HOM6 kent aanzienlijke verbeteringen in vergelijking met HOM5 uit 2016.:

 • De globale structuur in het boek is gelijk gebleven, met de drie herkenbare delen (kader-trends, & traditioneel versus modern, de mix van middelen en planopbouw).
 • Didactisch kan gebruikt worden gemaakt van de augemented reality. Hiervoor gebruikt het boek de gratis – en kleine app – HP reveal. Deze app (van zo’n 60 mb) opent direct een camera. Houd vervolgens de smartphone of tablet boven de afbeelding met het HP augmented reality symbool en zie vervolgens wat er gebeurt.
 • Het boek is opnieuw geredigeerd door Boom uitgevers Amsterdam.
 • Het boek kent een focus op zowel Nederland als België. Dit is terug te zien in de verwerkte cijfers, trends en deelnemende experts uit beide landen.
 • Deel 1 heeft minder een focus op “oude marketing”, maar draait vooral de transitie van traditionele marketing naar moderne marketingvormen. De impact van verschijnselen, zoals IoT, machinelearning en mixed reality, worden daarbij uitgelicht.
 • In deel 1 en 2 is de structuur van het strategisch plan flink aangepast; de structuur is strakker, logischer en plaatst alle behandelde modellen duidelijker op zijn plek.
 • De structuur van het strategisch marketingplan is op basis van veelgebruikte structuren bij diverse post HBO-opleidingen in Nederland en België.
 • In deel 1 van het boek veel aandacht voor de privacywetgeving en de impact op (online) marketing. Hier wordt duidelijk aangegeven wat wel of niet mag.
 • Door het boek heen meer wetenschappelijk bijdragen die praktisch zijn gemaakt, zoals gedegen onderzoek op gebied van mixed reality in de online marketingmix.
 • De diverse onderdelen van het plan worden al in de relevante hoofdstukken toegelicht en geduid.
 • Onderdelen, zoals zoekmachinemarketing, contentmarketing, mobile marketing en sociale media, zijn gemoderniseerd en toekomstbestendig gemaakt. Dit onderscheidt het boek van veel andere uitgaven die achter te feiten aanlopen.
 • Het boek kent nu ruim 300 nieuwe bijlagen en in totaal 3000+ digitale bijlagen die op de ondersteunende website www.handboekonlinemarketing.nl zijn te vinden.
 • De ondersteunende website is aangepast voor beter gebruik via een smartphone of tablet.
 • Het boekformaat (hardcover wederom) is iets breder waardoor tekst en opmaak iets meer ” lucht krijgen “
 • De visuele opmaak is lichter gemaakt, waardoor het boek minder ” druk ”  oogt.

 

 

 

 

 

In 2018 is de updated versie van het Het totaal vernieuwde – en herschreven – Handboek Online Marketing deel 5 (#HOM5) uitgekomen bij Boom Hogeronderwijs uitgever Amsterdam. Dit is de updated versie van het #HOM5 die 2016 uitgekomen, de uitgever was toen Adfo Books een onderdeel van de Adfo Groep, Amsterdam. Het nieuwe HOM is ruim 600 pagina’s dik, het boek is hardcover en kent wederom de herkenbare structuur en opbouw van het kleurrijke boek. De opbouw is de logische ruggengraat van een opleiding, vak of les en samengesteld op basis van de input van een grote groep lezers, ervaren marketeers en het praktiserend onderwijs. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de auteur: Patrick@AtMost.nl

Het handboek (met deel 1 uitgebracht in 2008) is standaardwerk op veel HBO’s, in leergangen en Post HBO opleidingen. Inmiddels gebruiken ook diverse MBO opleidingen (delen van) het boek en richt HOM5 zich ook op wetenschappelijk opleidingen gezien de veelheid aan onderzoeken en medewerking van diverse profs, zoals Prof. dr. Cor Molenaar.

hom1

Voor het onderwijs – en commerciële opleidingsinstituten – biedt het boek deze bijlagen en aanvullend materiaal:

 • Een eigen Pinterest-account met inmiddels meer dan 1000 bijlagen, zoals infographics, visuals, modellen uit het boek, grafieken en inspiratie. De bijlagen zijn per hoofdstuk op Pinterest vindbaaar, zie: //nl.pinterest.com/handboek/.
 • Dit begeleidend en aanvullend content-platform – www.handboekonlinemarketing.nl – met meerdan 2200 artikelen, video’s, onderzoeken, cases en voorbeelden. Het platform wordt continu aangevuld met nieuwe artikelen en bezienswaardigheden. Het zorgt ook voor het actueel houden van de oudere versies, zoals het HOM3 en HOM4.

handboek

 

 • Er is NIEUWE docentmateriaal (PowerPoint) verkrijgbaar voor het HOM5, mail Patrick@AtMost.nl voor meer info. Dit materiaal helpt u om lessen en colleges in te vullen en de structuur (en modellen) van het boek om te zetten naar bruikbare lessen en colleges.
 • Een zeer actieve Twitter-update te bereiken via twitter.com/handboek. Per dag worden hier gemiddeld drie artikelen gedeeld die aansluiten bij de stof van het Handboek Online Marketing. Zo blijft u dagelijks op de hoogte van de ontwikkelingen op gebied van online marketing en alle deelgebieden, zoals contentmarketing, social media marketing en mobile marketing.
 • Door AtMost.TV zijn nieuwe video-interviews geschoten met diverse internationale experts. In het boek wordt naar de relevante video’s verwezen. Dit materiaal mag in lessen en colleges worden gebruikt.
 • Aan het einde van het hoofdstuk nieuwe en meer oefeningen/vragen die bijvoorbeeld als basis kunnen dienen voor tentamens.
 • Anders dan de voorgaande delen,  kent het HOM5 aanvullingen met gebruikmaking van webinars, uitgebreide onderzoeken en papers (PDF) die bijvoorbeeld als lesmateriaal kunnen worden ingezet.
 • Nieuwe (wetenschappelijke) expertcases van onder andere Prof. dr. Steven van Belleghem (transformatie), Prof. dr. Cor Molenaar (disruptive retail), Mischa Coster MA MSc (engagement en online overtuiging), Drs. Hans Molenaar, EJ van Bel, Drs. Max Kohnstamm (online strategie), Drs. Marcel Molenaar (LinkedIn Benelux), Igor Beuker (digitale transitie) en meer inspirerende nieuwe cases van topexperts.

twitterhom5

 

Wat is veranderd op basis van uw feedback?

Wederom dank voor uw feedback. Half 2015 heeft de uitgever onder lezers een onderzoek gehouden naar de inzet en verbeterpunten van het HOM, dit leverde onder andere deze verbeteringen op:

 • Een verbeterde redactie en totaal herschreven handboek.
 • Hardcover om het boek open te kunnen leggen en een fysieke bewaargehalte mee te geven.
 • Expertcases van wetenschappelijk niveau.
 • Meer onderzoeken.
 • Een strakke vormgeving waarbij sommige visuele onderdelen ruimer zijn opgemaakt.
 • Het bijschaven van de structuur per hoofdstuk.
 • Een uitbreiding van het register achterin om zo eenvoudig termen en definities op te zoeken.
 • Een uitbreiding van het aantal definities.
 • Meer onderlinge verbanden gelegd tussen de middelen.
 • Meer Nederlandse voorbeelden en relevante cijfers.
 • Meer b2b voorbeelden en cijfers.
 • Een uitbreiding van de opbouw van een inmiddels strategisch online marketingplan met mogelijkheid tot het maken van deelplannen.
 • Meer en nieuwe oefeningen per hoofdstuk.

 

hom4begrippen

Hier de bookchat (bron:Managementboek.nl) met toelichting door de auteur:

 

CjO5jRcXIAIZyjD

Inhoudsopgave

Dankwoord 7
Voorwoord 9
Introductie 13
1 Marketing, consumentengedrag en toekomstige
ontwikkelingen
1.1 Het ontstaan van het marketingdenken en (virtuele) marktplaatsen
1.2 Definities van marketing en het marketing-denken van Kotler en Bartels
1.3 Van productie-, product- naar marketingdenken
1.4 Van massa naar een een-op-een aanpak
1.4.1 Van massamarketing naar direct marketing en CRM
1.4.2 Organisaties die direct marketing als missie toepassen
1.4.3 Social CRM en Big Data
1.4.4 De customer journey
1.5 Online succes en de online besteding in cijfers
1.5.1 De opkomst van m-commerce
1.5.2 Online verkoop, vergelijking en autoriteit
1.5.3 ShoppingTomorrow en het online koopgedrag
1.6 De ontwikkeling van moderne marketing: “It’s all about You!”
1.7 Maatschappelijke ontwikkelingen van invloed op marketing
1.7.1 Privacy, politiek, wetgeving en cookies
1.7.2 Cybersociologie
1.7.3 50 veranderingen van invloed op consumentengedrag en moderne marketing
1.7.4 De invloed van multi- en crosschannel
1.8 De impact van dialoogmarketing
1.9 Een roadmap naar de toekomst van marketing
1.9.1 Tien toekomstontwikkelingen van marketing
1.10 EXPERTCASE Interview met Steven van Belleghem: When does digital become human?

2 Van traditionele naar de moderne marketingstrategie
2.1 Traditionele marketingkaders
2.2 Instanties American Marketing Assocation, NIMA, DDMA en eMarketer.com
2.3 De verschillende marketingontwikkelingen
2.3.1 De connected prosumer en het marktplaatsconcept
2.3.2 Social proof en The Age of the Customer
2.3.3 Factoren die het marketingconcept beïnvloeden
2.4 De traditionele marketingmix
2.4.1 De P van Product
2.4.2 De P van Prijs
2.4.3 De P van Promotie
2.4.4 De P van Plaats
2.5 De P’s van retailmarketing
2.6 De P’s van de organisatie
2.7 Drie duurzame P’s
2.7.1 Het model van de 10 P’s voor het internet
2.8 De marketingstrategie en het marketingplan
2.8.1 De strategieën van Porter en de Ansoff matrix
2.8.2 De groeistrategie en de Ansoff matrix
2.8.3 De SWOT-analyse en het vervolg
2.8.4 Het SMART-principe
2.8.5 De confrontatiematrix activeert de SWOT-analyse
2.8.6 De doelstelling en marketingstrategie
2.8.7 De beperkingen van traditionele marketing
2.8.8 De kansen van online marketing
2.8.9 Het Business Model Canvas
2.9 Nieuwe vormen van marketing
2.9.1 De kernwaarden van de moderne marketing
2.9.2 Eisen aan de moderne marketeer
2.10 EXPERTCASE met Max Kohnstamm over de marketingstrategie en
de inrichting van het plan

3 De 4 C’s en de transitie van de marketingstrategie
3.1 Marketing en strategieën
3.1.3 De moderne marketingstrategie
3.2 10 eigenschappen van succesvolle online marketing
3.3 De plaats van online marketing
3.4 Randvoorwaarden online marketingstrategie
3.4.1 De i-dentiteit, focus en visie bij een online strategie
3.4.2 De focus binnen de online marketingstrategie
3.4.3 De visie binnen de online marketingstrategie
3.4.4 De i-dentiteit binnen online marketingstrategie
3.4.5 Overige succesfactoren binnen de online marketingstrategie
3.3.6 Sluit een iPACT voor online succes
3.4 De online strategieën en IFV
3.4.1 Drie hoofdkeuzes in de online strategie
3.4.2 Internet als missie
3.4.3 Internet als kritische succesfactor
3.4.4 Internet als strategisch hulpmiddel
3.4.5 Strategie omzetten naar tactiek
3.4.6 De sales funnel en inbound marketing
3.5 De koppeling van de marketingstrategie aan de online marketingstrategie
3.5.1 Het 4C-model
3.5.2 De C van Cost
3.5.3 De C van Convenience
3.5.4 De C van Consumer value
3.5.5 De C van Communication
3.6 De Scorecard om de internetstrategie in kaart brengen
3.6.1 De Scorecard voor omzetting van de internetstrategie
3.8 EXPERTCASE met strateeg en docent Drs. Peter Liesker
HOM opdrachten van hoofdstuk 3

4 De evolutie van het web en Internet of Things
4.1 Het WWW en het W3C
4.1.1 De beginperiode
4.2 De gouden internetjaren 1995-2000
4.3 ‘After the boom’ 2000-2004
4.3.1 De opkomst van het bloggen en online bankieren
4.4 Het overgaan van Web 2.0 naar Web 3.0
4.4.1 Na 2004: Web 2.0
4.4.2 Kenmerken van Web 2.0
4.4.3 EXPERTCASE met Remco Janssen
4.4.4 Social networking en online communities tijdens Web 2.0 en Web 3.0
4.4.5 Vormen van social media
4.4.6 Kenmerken van social media
4.5.1 Crowdfunding
4.5.2 User generated content
4.5.3 Collaboration en sharing
4.6 Visuele en technische kenmerken Web 3.0
4.7 Web 3.0? De toekomst met het Web 4.0!
4.8 Internet of Things
4.9 EXPERTCASE met marketingstrateeg, spreker, host en ondernemer Igor Beuker
HOM opdrachten hoofdstuk 4

5 De mix van online middelen, online conversie en het 5R-model
5.1 De 4 C’s, 10 P’s en 10 C’s
5.2 De online doelstellingen
5.2.1 De afgeleide doelstellingen
5.2.2 De gekwantificeerde online doelstellingen
5.2.3 Overzicht van online mediabestedingen
5.3 Overzicht van online middelen
5.3.1 De website zelf en het ICT-model
5.3.2 Virale marketing
5.3.3 Contentmarketing en engagement
5.3.4 E-mailmarketing
5.3.5 Zoekmachinemarketing
5.3.6 Microsites
5.3.7 Social media & blogging
5.3.8 Webvertising, online display advertising en video advertising
5.3.9 Affiliates
5.3.10 Mobile marketing, touch en IoT
5.4 Campagnes, conversie en conversiepaden
5.4.1 Online conversie en het koopproces
5.4.2 Het conversieproces en AIDA 5.4.3 Conversiedoelen en het conversieproces
5.5 De customer journey
5.5.1 Een customer journey gaat vooral over klantprocessen
5.6 Het 5R-model van succes
5.7 EXPERTCASE met online marketeer Stephan Fellinger
HOM opdrachten hoofdstuk 5

6 ICT-model, usability voor het web, optimalisatie en lead nurturing
6.1 Het ICT-model
6.1.1 De I van Informatie uit het ICT-model
6.1.2 De C van Communicatie uit het ICT-model
6.1.3 De T van Transactie uit het ICT-model
6.1.4 De verhoudingen van het model
6.2 De usability van het web
6.2.1 Wat is usability voor het web?
6.2.2 De componenten van usability
6.2.3 De aspecten van usability voor het web
6.2.4 Usability do’s en don’ts voor de eigen website
6.3 Accessibility en ontwerpen voor het web
6.3.1 Opzet van een user-centered design
6.4 Interaction design
6.5 Weboptimalisatie en lead nurturing
6.5.1 Lead nurturing en klantprofielen
6.5.2 Een lead nurturing campagne opstellen
6.6 Het 5R-model, ICT-model en de eigen website
6.7 EXPERTCASE met Prof. dr. Cor Molenaar over disruptretail en het overleven in het digitale tijdperk

7 Virale marketing, word-of-mouth en emotionele engagement
7.1 Virale marketing, buzzen, hypen en fluisteren
7.1.1 Virale marketing in de online mix
7.1.2 10 redenen om virale marketing in te zetten
7.2 Virale marketing en emotionele engagement
7.2.1 Het versterken van de online engagement
7.2.2 Social influencers en brand ambassadeurs
7.2.3 Engage or die!
7.3 Randvoorwaarden virale marketingcampagne
7.3.1 De vormen en doelstellingen van virale marketing
7.3.2 Het virale concept
7.4 De plaats van virale marketing
7.4.1 Voorbeelden van succescampagnes
7.5 De 10 do’s van virale marketingcampagnes
7.5.1 De 10 don’ts van virale marketingcampagnes
7.6 Plan van aanpak
7.6.1 Het seeden – of zaaien – van een viral
7.7 Het 5R-model en virale marketing
7.8 EXPERTCASE met Mischa Coster MA MSc, mediapsycholoog voor Grey Matters
HOM opdrachten hoofdstuk 7

8 Contentmarketing, storytelling en engaging content
8.1 De online strategie en social business
8.1.1 Boeien en binden met een contentstrategie
8.2 6C-model ter bepaling van de contentstrategie
8.2.1 Uitleg van het 6C-model
8.4 Het bepalen van de contentstrategie en kaders
8.4.1 De contentstrategie en het afgeleide doel
8.4.2 De randvoorwaarden
8.5.1 Case: Creative Business we are, Hogeschool Inholland
8.6 Communicatiedoelen van content
8.6.2 Metadata en het schrijven voor het web
8.6.3 Tone-of-voice van de content
8.5.4 Infrastructuur en format van de engaging content
8.6 Randvoorwaarden van engaging content
8.6.1 Snackcontent, zoals een quote
8.6.2 Onderzoek en statistieken
8.6.3 Recensies
8.6.4 How-to’s (met tips)
8.6.5 Overzichten of (top)lijsten
8.6.6 Een soundbite
8.6.7 Interviews met experts of BN’ers
8.6.8 De meme of de inhaker
8.6.9 Case(studie)s
8.6.10 Infographics
8.7 Het 5R-model en de contentstrategie
8.8 EXPERTCASE met Bert Brussen, CEO van ThePostOnline.nl
HOM opdrachten hoofdstuk 8

9 E-mailmarketing
9.1 Redenen om e-mailmarketing in te zetten
9.2 Mailrates en e-mailmarketing statistieken
9.2.1 Alle mailrates op een rij
9.2.2 15 opvallende feiten en cijfers over e-mailmarketing
9.3 Big Data en de onderdelen van e-mailmarketing
9.3.1 Doelstellingen van e-mailmarketing
9.3.2 Het kwantificeren van doelstellingen
9.4 De vormen van e-mailmarketing
9.4.1 De buzz als vorm van e-mailmarketing
9.4.2 De retentie als vorm van e-mailmarketing
9.4.3 De nieuwsbrief als vorm van e-mailmarketing
9.4.4 De aquisitiemailing
9.4.5 De virale mail
9.4.6 De vragenlijst
9.5 Permissiemarketing en de Telecomwet
9.5.1 De Telecomwet en DDMA benchmark
9.6 Tien succesfactoren van e-mailmarketing
9.7 Het 5R-model en de e-mailmarketing
9.8 B2B E-mail Marketing case 1: leadgeneratie en leadnurturing
HOM opdrachten hoofdstuk 9

10 Zoekmachinemarketing: SEO, SEA en SEP
10.1 Tien feiten over zoekmachinemarketing
10.2 Search Engine Optimalisation (SEO)
10.2.1 De marktaandelen van de zoekmachines
10.2.2 Hoofdregels voor Search Engine Optimalisation (SEO)
10.2.3 Search Engine Optimalisation en consumentengedrag
10.2.4 Social search
10.2.5 Gratis SEO-analyse door Google zelf
10.2.6 Meer zoekanalyses en extra gereedschappen
10.3 De do’s van natuurlijke zoekmachine-optimalisatie (SEO)
10.3.1 De structuur voor een snelle indexering
10.4 De don’ts van een natuurlijke zoekmachine-optimalisatie (SEO)
10.5 Search Engine Advertising (SEA)
10.5.1 De kwaliteitsscore van SEA
10.5.2 Redenen om Search Engine Advertising in te zetten
10.5.3 Do’s voor de optimalisatie van Search Engine Advertising (SEA)
10.5.4 Don’ts voor de optimalisatie van Search Engine Advertising
10.6 Search Engine Positioning (SEP)
10.7 Het 5R-model en de zoekmachinemarketing
10.8 EXPERTCASE met Hunkemöller & SEO- specialist Eduard Blacquière
HOM opdrachten hoofdstuk 10

11 Microsites, landingspagina en short funneling
11.1 Infobesity en de noodzaak van een microsite
11.2 De definitie en het doel van een microsite
11.3 Short funneling en de vormen van een microsite
11.3.1 De landingspagina als microsite
11.3.2 De taalversie als microsite 11.3.3 De focussite en social media
11.3.4 Vormen van microsites: de virale site
11.4 Microsites: het kwaliteitsnetwerk voor SEO
11.5 Het 5R-model en de microsite
11.6 EXPERTCASE bureau AtMost en Nesselandebereikbaar.nl
HOM opdrachten hoofdstuk 11

12 Social media marketing en social selling
12.1 De impact van social media
12.1.1 Social media in Nederland
12.1.2 De impact van social media influencers
12.1.3 Het S.O.C.I.A.L. model en social business
12.1.4 De social media strategie en kenmerken
12.2 Social media marketing
12.2.1 De vormen van social media
12.2.3 De middelen uit de social media mix
12.2.4 Bloggen
12.2.5 Microbloggen en social messaging
12.2.6 De wiki
12.2.7 Social news en social networking
12.2.8 Webcast, streams en RSS
12.2.9 Crowdsourcing en collaboratie
12.2.10 Belevingscontent en visual social storytelling
12.3 Het monitoren van social media
12.3.1 Social media monitoring tools
12.3.2 EXPERTCASE social selling met Ronald Krijgsman van Nationale-Nederlanden 12.4 De P van People
12.4.1 De O van Objectives
12.4.2 De S van Strategy
12.4.3 De T van Technology
12.5 Campagne? Het B-model van Boeien & Binden!
12.6 Trends en innovatie met social media
12.7 5 R en social media marketing
12.8 EXPERTCASE met Marcel Molenaar, Country Manager LinkedIn Benelux
HOM opdrachten hoofdstuk 12

13 Online advertising, affiliates en performance based
13.1 Ontwikkelingen en cijfers
13.1.1 Trends in online advertising
13.2 Onderdelen van webvertising/online advertising
13.2.1 Afrekenmodellen
13.3 Banners en overlays
13.4 Betaalde (tekst)links
13.5 De affiliates en performance based advertising
13.6 5R-model toegepast op online advertising en affiliates
13.7 EXPERTCASE: Marcel Joosten, e-commerce director van Centralpoint.nl
HOM opdrachten hoofdstuk 13

14 Mobile marketing, touch en Internet of Things
14.1 Connected en meer mobile ontwikkelingen
14.1.1 Mobiele betalingen
14.1.2 De opkomst van de apps
14.1.3 Mobile marketingmarktcijfers
14.2 Mobile lifestyle en consumentengedrag
14.2.1 Mobility als experience
14.3 Mobile marketing in de mix
14.3.1 Mobile marketingstrategie de 5 C’s
14.4 De zeven stappen van een strategie
14.4.1 Het 5C-model van mobile marketing
14.5 Van strategie, via 5 C’s, naar de tactiek
14.5.1 Brand awareness
14.5.2 M-commerce
14.5.3 Just-in-time-service
14.5.4 Mobile advertising
14.5.5 Crossmultichannel
14.5.6 Just-in-case
14.5.7 SoLoMo-tactiek, social location based mobile (shareable) exposure
14.7 Het 5R-model en mobile marketing
14.8 EXPERTCASE Highstreet, winkelen vanuit de luie stoel
HOM opdrachten hoofdstuk 14

15 Online video en advertising
15.1 Online video en statistieken
15.2 De opkomst van online video marketing
15.3 Online video voor- en nadelen van online video
15.3.1 Marketingmogelijkheden online video
15.4 Vormen van online video advertising
15.4.1 8 tips om online video te laten converteren
15.5 Het 5R-model van online video advertising
HOM opdrachten hoofdstuk 15

16 Het strategisch online marketingplan
16.1 Het maken van een plan
16.1.1 Stap 1: Een nulpunt en koppeling aan bestaande strategie
16.2 Stap 2: Maak een SWOT-analyse of confrontatiematrix
16.3 Stap 3: Bepaal de visie en focus
16.3.1 De online strategie
16.4 Stap 4: De doelstellingen en het 4C-model
16.4.1 Het 4C-model als brug naar de mix van middelen
16.4.2 Het ICT-model ter ondersteuning
16.5 Stap 5: De mix van middelen en het 5R-model
16.5.1 Stap 5.1: Het 5R-model gebruiken als toetsing
16.6 Stap 6: OPAFIT en het plan van aanpak
16.7 Stap 7: Feedback en analyse
16.8 EXPERTCASE Docent en coach Ment Kuiper

Begrippenlijst


ONDERWIJS: Lesmateriaal en wijzigingen Handboek Online Marketing 4 #HOM4

3dcoverhom4doorzichtigunnamed (1)

Deze pagina toont het aanwezig docentmateriaal bij het Handboek Online Marketing en de eventuele wijzigingen en uitbreidingen in en van de boeken. De meest actueel versie is het Handboek Online Marketing 4.0, februari 2015 (ISBN: 9789491560705 Adfo groep uitgever, winkelprijs 39,95 euro). Klik hier voor de cover in hoge resolutieKlik hier voor de volledige inhoudsopgave. De pagina opent in een nieuw scherm  Meld eventuele opmerkingen of (spel)fouten via info@handboekonlinemarketing.nl.

De precieze uitbreidingen van HOM2, HOM3 en HOM3 zjin hier per hoofdstuk te vinden. Klik hier. 

Verbeteringen in het Handboek Online Marketing 4 #HOM4 

Het HOM4 is dikker dan zijn voorgangers en en 512 pagina’s dik; het boek kan open liggen door de dikte. Inhoud HOM4 (september 2014) en de versie februari 2015 zijn gelijk, wel update van cijfers en redactionele slag.

 • Een totaal herschreven boek.
 • Een updated en uitgebreid trefwoorden-register achterin het boek.
 • Strakkere opmaak van modellen (donkerblauw-oranje) en tekstopmaak.
 • Extra redactionele slagen over het boek.
 • De blog met digitale extra’s is restyled met betere search-optie.
 • Uitbreiding en aanpassing van de hoofdstukopdrachten. De hoofdstukken over mobile, contentmarketing, conversie en social media marketing zijn dikker.
 • Een grote uitbreiding op gebied van customer journey, crosschannel en online conversie.
 • Online nu meer dan 2000 bijlagen zoals presentaties en video’s. Deze zijn te vinden op deze blog.
 • Meer modellen over (online) strategie zoals het business model canvas.
 • Veel visies op de  toekomst van online marketing, e-commerce en de overgang van traditionele marketing naar digitale marketing, zoals Shopping 2020.
 • Nieuwe expertcases van Edwin Korver (social business en disruptie), Egbert Jan van Bel, Hans Molenaar (marketeersprofiel), Boris Veldhuijzen van Zanten (The Next Web), Stephan Fellinger (toekomst van marketing), Jan Dijkgraaf (social media marketing), Linda van Lakwijk (films, visuele storytelling, contentmarketing), Jordie van Rijn (e-mailmarketing), Wieger Waardenburg (Profile Tyrecenter case), NesselandeBereikbaar case (Bureau AtMost), Highstreet mobile case en trendwatcher Richard Lamb.

 De precieze uitbreidingen van HOM2, HOM3 en HOM3 zjin hier per hoofdstuk te vinden. Klik hier.

homgebruiken

Aanvullend materiaal, toetsvragen en lesmateriaal Handboek Online Marketing 4  

Het Handboek Online Marketing (ISBN: 9789491560705 Adfo groep uitgever)  is gericht op het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs. Het boek kent en crossmediale aanpak en kent een groot aanbod van extra digitaal materiaal te gebruiken in de lessen.

handboektwitter

 • Dagelijks nieuws op gebied van online marketing en nieuws over uitbreidingen van het Handboek Online Marketing via Twitter: www.twitter.com/Handboek, hashtag Handboek Online Marketing: #HOM4.

handboekpinte

 

 • Een Pinterest-account met ruim 600 digitale toevoegingen en lesmateriaal (zoals visuals, inspiratie, visuals van en uit het HOM en infographics) per hoofdstuk in een categorie geplaatst, zie www.pinterest.com/handboek/

modellled

videohom4

 •  Door het gehele boek heen wordt er verwezen naar extra digitaal materiaal zoals webinars, video’s, expert-interviews, presentaties en meer didactisch lesmateriaal. Het materiaal is via de zoekoptie en het verwijsnummer te vinden op deze blog.

h1111

 •  In elk hoofdstuk staan opdrachten met daarin  kernvragen over het gelezen/geleerde hoofdstuk. Deze kunnen worden gebruikt voor toetsen of het herhalen en overhoren van de stof in de les.

h12h1111

 •  Deze blog HandboekOnlineMarketing.nl wordt periodiek ge-updated met extra nieuws, online updates en toevoegingen per hoofdstuk. Klik eenvoudig rechts in de menukolom het hoofdstuk aan en zie al het extra nieuws en materiaal per hoofdstuk. Klik bijvoorbeeld hier voor al het extra materiaal bij hoofdstuk 12. De link opent in een nieuw scherm.

videoppt

 •   Indien het HOM op de VERPLICHTE literatuurlijst staat, kunt u PowerPoints aanvragen van de hoofdstukken geschikt als presentatiemateriaal, mail: via info@handboekonlinemarketing.nl.

Overige informatie, presentaties en screenshots

Het Handboek Online Marketing 4.0  is – meer dan ooit – geschikt voor het beroepsonderwijs. Naast de didactische toon en het aanbod van nieuwe (examen)vragen, kent het boek een ludieke invulling. De hoofdstukindeling is gelijk aan die van zijn voorgangers. Per hoofdstuk zijn de onderwerpen meer gevuld en kennen de onderwerpen meer details. Alle hoofdstukken kennen een mix van inleiding, kader, (actuele) marktcijfers, theorie, definities, praktijkvoorbeelden en een expertinterview met visie. Er zijn nieuwe cases toegevoegd, interviews, onderzoeken, cijfers, video’s, presentaties en diverse uitdiepingen van onderwerpen. De stijl is snel, compact en praktisch. Daarbij worden alle (marketing) termen toegelicht in gele kaders genaamd “Definitie:”.

__HOM4_hoofdstuk1_3 Een docentexemplaar aanvragen? Klik hier!

hom4begrippen

Bookchat video + 15 nieuwe features van versie 4.0 op een rij

Concreet kent versie 4.0:

 1. Een full colour boek met dikte van 512 pagina’s.
 2. Een totaal nieuwe redactie en schrijfstijl.
 3. Meer dan 50+ Nederlandse cases en expertinterviews met Nederlandse online experts.
 4. Grote hoofdstukken over contentstrategie/contentmarketing, zoekmachinemarketing, social business, mobile marketing/touch, online conversie, e-business en usability voor het web.
 5. Uitgewerkte cases van onder andere boekenwinkel studystore, Rijkswaterstaat-NesselandeBereikbaar (non-profit), Swiss Sense bedden en Just Works – entertainment.
 6. Medewerking van professionals zoals Hans Molenaar, Jan Dijkgraaf, Henk de Hooge,  Stephan Fellinger, Richard Lamb, Linda van Lakwijk, Egbert Jan van Bel, Remco Janssen, Corinne Keijzer, Herman Couwenbergh, Archana Haarnack, Edwin Korver en Boris Veldhuijzen van Zanten.
 7. Alle marketingmodellen zijn opnieuw getekend en nieuwe stijl en – waar nodig – geüpdated.
 8. Nieuwe marketingmodellen die leiden tot het strategisch online marketingplan (afgekort tot STOMP). Elk hoofdstuk kent tevens zijn eigen (examen)vragen.
 9. Hoofdstuk 16 helpt de lezer/student/docent/manager stap voor stap het strategisch plan op te bouwen.
 10. Een trendvoorspelling – van bekend trendwatcher Richard Lamb – die de toekomst van de marketing kritisch belicht in het HOM4.
 11. Een begrippenlijst gevuld met meer dan 350 termen en verwijzingen naar de uitleg van deze termen.
 12. Een heldere uitleg van de verschillen – maar ook de overeenkomsten – tussen de traditionele en moderne marketing.
 13. Meer dan 40 exclusieve video-interviews die de auteur heeft afgenomen met internationale experts.
 14. Een uitbreiding van de aanvullende Pinterest.com/Handboek, de Twitter.com/Handboek en de portal www.handboekonlinemarketing.nl met in totaal 2000+ digitale bijlagen.
 15. Aandacht voor B2B, B2C en non-profit!

__HOM4_hoofdstuk3_6

Digitale bijlagen en inhoud

Al het materiaal kan gebruikt worden in lessen, presentaties en soortgelijk onderwijsmateriaal. In het boek wordt er – waar relevant – naar het extra materiaal verwezen. Elk hoofdstuk kent een aantal extra video’s, presentaties en zelfs complete webinars die de stof praktisch toelichten. Klik hier voor de volledige inhoudsopgave. De pagina opent in een nieuw scherm.

De flaptekst (achterkant van het boek)

De promotionele flaptekst (de tekst op de achterkant van het boek) luidt: “Online marketeer, docent, bestsellerauteur, ondernemer, columnist en spreker Patrick Petersen studeerde in 1997 af op de ‘Integratie van internet binnen de marketing- en communicatiemix van grote organisaties in Nederland’. Deze scriptie resulteerde in een groot aantal eigen marketingmodellen en uitgesproken visie hoe online marketing succesvol in te zetten. Petersen is op  Twitter bekend als @Onlinemarketeer. De gedreven internetondernemer – zie onder andere Educator. nl, AtMost.nl en AtMost.TV – (heeft ge)werkt voor organisaties zoals T-Mobile, DELTA, EY, Heineken Music  Hall, De Hypotheekshop, Heijmans, Trendhopper, Bouwfonds, Hästens, SNS Reaal, TU Delft, IKEA Nederland, de Roterogroep en Rijkswaterstaat. Het praktische Handboek Online Marketing 4.0 (HOM4) is een management- en studieboek dat vooruitstrevende theorie en marketingmodellen mixt met harde quickwins. Het uitgebreide boek staat vol cijfers, strategische modellen, wetenschappelijke onderzoeken, tips, cases en exclusieve interviews met experts als Henk de Hooge, Stephan Fellinger, Jan Dijkgraaf, Richard Lamb, Hans Molenaar en Egbert Jan van Bel.

In het HOM4 wordt er onder andere aandacht besteed aan moderne strategische marketingmodellen, het scoren met de juiste online marketingmix, usability en optimalisatie, contentstrategie, webvertising, e-mailmarketing, mobile marketing plus social media en engagementmarketing. De hoofdstukken over zoekmachinemarketing helpen je een aantoonbaar betere ranking te geven.

De praktische  marketingmodellen worden omgezet tot een strategisch online marketingplan. Het HOM4 leunt zwaar op de actuele maar vooral ook de toekomstige praktijk. De duizenden digitale aanvullingen –  zoals interviews, cases, infographics, presentaties en video’s –  benadrukken de toon van het boek: leer de wereld van online marketing 4.0 kennen, leer van de experts!” 

hom4_coveeeeer

De totstandkoming van het Handboek Online Marketing:

Tijdens de finale van de marketingliteratuur prijs is deze presentatie met uitleg van het (eerste) boek gebruikt:
__HOM4_h1_edwin Tevens is bij de lancering van het eerste boek deze presentatie gebruikt tijdens een PIM-meeting:
  report_HOM4pdf

Over de auteur Patrick Petersen

Patrick Petersen (@OnlineMarketeer op Twitter) is ervaren online marketeer (b2b en b2c), consultant, docent en veelgevraagd spreker op gebied van online strategie, local en social media, zoekmachine-marketing, usability, content marketing en mobile marketing. Ondernemerbestseller auteur (Adformatie), oprichter platform SocialMedia.nl, blogger, columnist voor Marketingtribune en webTV-maker voor AtMostTV. Petersen is sinds 1997 online marketeer en sinds 1998 tevens docent online marketing.  Zijn dagelijkse werkzaamheden zijn te volgen op Twitter.com/Onlinemarketeer. Een interview met de auteur over zijn HOM(2), is hier te vinden.

 

BIJLAGE: screenshots en visuals van HOM4

 

__HOM4_hoofdstuk5_16 __HOM4_hoofdstuk5_15 __HOM4_hoofdstuk5_13 __HOM4_hoofdstuk1_25

One thought on “ONDERWIJS: Lesmateriaal en wijzigingen Handboek Online Marketing 6 #HOM6 – editie augustus 2018

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.