QR landing HOM Toelichting

 

Toelichting crossmediale inzet van het Handboek Online Marketing

Op deze pagina de toelichting aangaande de inzet van het Handboek Online Marketing.

 

 

Over het Handboek Online Marketing

 

Senior Strategisch Online Marketeer Patrick Petersen - consultant docent trainer social media online marketing mobile usability auteur

Het eerste deel van het Handboek Online Marketing (HOM1, zie afbeelding boven, Kluwer-Adformatie uitgever) is in 2008 ontwikkeld na een jarenlang onderzoek en de geldende behoefte uit zowel het (hoger, praktijk en mbo-plus) onderwijs als de managementwereld om tot een richtlijn c.q. handboek te komen.

Senior Strategisch Online Marketeer Patrick Petersen - consultant docent trainer social media online marketing mobile usability auteur

 

Het kleurrijke en crossmediale boek, biedt managers, studenten en andere professionals gestructureerd de weg. Elk deel is ontstaan na samenwerking met experts en op basis van feedback van de gebruikers en lezers van het HOM.

Presentatie Patrick Petersen over zijn Handboek Online Marketing(2e p…

Het HOM is een genomineerd Managementboek van het Jaar en heeft de tweede prijs ontvangen bij de Marketing Literatuurprijs uitverkiezing.

Voorwoord

Het voorwoord is geschreven door: drs. Hans Molenaar, Willem Sijthoff en Prof. dr. Henry Robben

Experts

Experts die hebben meegeholpen aan het HOM, zijn onder andere Prof. dr. Cor Molenaar, Prof. dr. Henry Robben, Egbert Jan van Bel, Igor Beuker, Rik Vera, Prof. dr. Steven van Belleghem, Wijnand Jongen, Richard Otto, Marc de Groot, Edwin Korver, Maarten Lens-FitzGerald, Stephan Fellinger, Jeroen de Bakker, Wim van der Mark, Jan Dijkgraaf, Arno Brons, Jonathan MacDonald, Patrick Lerou, Boris Veldhuijzen van Zanten, Patrick de Laive, Jordie van Rijn, Archana Haarnack, Herman Couwenbergh, Rob Speekenbrink, Henk de Hooge, Corinne Keijzer, Marc Petersen, Richard Lamb, Wieger Waardenburg, Remco Janssen, Mischa Coster MA MSc, Marcel Molenaar, Eduard Blacquière en Michiel Veenstra.

 

Opzet HOM8

HET HOM IS GEVIERENDEELD

Het HOM8 kent zestien hoofdstukken en is in fasen gevierendeeld. Er zijn vier harde fasen aanwezig in de opbouw van het boek die de lezer en gebruik tot een strategische online marketingplan brengt. De onderdelen kunnen ook op zichzelf staan en kennen waar nodig onderlinge verwijzingen.

  • FASE I: Traditioneel, Trends en Transitie. Het HOM8 begint met de oriëntatie, de transitie van traditioneel naar modern en de pilaren van het marketing vakgebied. Trends en ontwikkelingen geven de marketeer richting.
  • FASE II: In deze fase is er veel aandacht voor een diversiteit aan strategische analyses. Nieuwe en bewezen modellen vormen gezamenlijk een toolbox om tot gedegen SMART-doelen en een werkende, strategische online marketingmix te komen.
  • FASE III: De middelen uit de online marketingmix vormen de harde kern van het boek. Stappenplannen, doelen, tip, voorbeelden en praktische modellen laten per middel de strategische mogelijkheden zien.
  • FASE IV: Het Handboek Online Marketing rondt af met de opzet van het strategisch plan. Niet alles wordt letterlijk herhaald, maar de structuur voor een breed en strategische online marketingplan wordt geëtaleerd.

 

Inhoud Handboek Online Marketing 8

9 E-mailmarketing

WETGEVING, VORMEN, DOELEN ………………………………………………..
BUZZMAILING, RATIO’S ……………………………………………………………….

10 Zoekmachinemarketing

SEM, SEO, SEA, SEP, AUTORITEIT, STRUCTUUR…………………………….
SOCIAL SEARCH, SEARCH CONSOLE ………………………………………….

11 Microsites & landingspagina’s

MICROSITES, VORMEN, LANDINGSPAGINA…………………………………
SHORT FUNNEL, SEO ………………………………………………………………….

12 Social media marketing & influencers

SOCIAL INFLUENCERS, DOELEN, VORMEN, MIX, TOOLS …………….

13 Online advertising & performance based

DIGITAL ADVERTISING, VORMEN, OPTIMALISATIE ………………………
AFREKENMODELLEN, DOOH ………………………………………………………

14 Mobile marketing, mixed reality & metaverse

MOBILITY GEDRAG, STRATEGIE, MIXED REALITY, METAVERSE ……

15 Online video advertising & podcast

ONLINE VIDEO, VORMEN, ADVERTISING, PODCAST……………………


16 Strategisch Online Marketing Plan

STOMP, STRATEGISCH PLAN, MODELLEN……………………………………
STAPPEN 1-10, TIPS ……………………………………………………………………..

PAGINA-OPBOUW

CROSSMEDIALE CONSTRUCTIE

In deel 8 zijn de pagina’s rustiger en strakker. Naast de verdeling en structuur van de (sub)koppen, verschijnt erin in de zijlijn soms een korte definitie. Deze hangt omkaderd in de tekst en verstoort het doorlezen niet. Afbeeldingen en modellen zijn compacter weergegeven om zo de tekstuele uitleg en het grafisch model eenvoudig te kunnen combineren en te kunnen overzien. Er zijn minder
opsommingen en definities worden in de context gebracht.

Waar nodig zijn vitale termen vetgedrukt en ook opgenomen in de uitgebreide Index. QR-codes hangen tevens in de kantlijn.

 

OEFENINGEN

Elk hoofdstuk kent opdrachten die de stof van dat betreffende hoofdstuk nog eens doornemen.
Deze opdrachten staan aan het einde van elk hoofdstuk vermeld. Een samenstelling van deze vragen kan als schriftelijk tentamen dienen. Er is ook een online toets omgeving.

 

 

QR-CODES

Eenvoudig scanbaar met de meeste camera-apps of QR-scanner op een smartphone of tablet.

ONLINE TOETSOMGEVING

De opdrachten per hoofdstuk zijn ook online te maken als huiswerkoefening. Mail voor meer info naar
info@handboekonlinemarketing.nl.

CODE INTIKKEN

Indien de lezer of gebruiker niet gebruik wil maken van de QR-codes, dan staat in de code het nummer
van de bijlage.

Leerdoelen

 

FORMULEREN VAN LEERDOELEN
Het HOM kent de nodige theoretische onderbouwing, maar is vooral gericht op:

  • de dagelijkse marketingpraktijk;
  • het leren omgaan met de diverse marketingmiddelen;
  • weten wat er geanalyseerd moet worden;

het opstellen van een strategisch online marketingplan.

MEER LEERDOELEN

Bovendien leert het boek engaging content te maken, snackcontent te maken, een online campagneplan op te stellen, een social media campagneplan op te stellen, conversieoptimalisatie toe te passen, een mobile marketing-strategie te kiezen, omgaan met praktische marketingmodellen, het leert de gangbare marketingexperts kennen met hun toekomstvisies en veel handige trucs toe te passen.

 

DE EXTRA BIJLAGEN op WWW.HANDBOEKONLINEMARKETING.NL

Het HOM kent een portal met inmiddels meer dan 6.000 bijlagen. Op pinterest.com/handboek kunnen nog eens duizenden infographics worden gevonden. Naar een deel van de bijlagen wordt verwezen via de QR-codes in het boek en de bijlagenummers. De rest van de bijlagen kan via de zoekoptie worden gevonden of door middel van het aanklikken van het betreffende hoofdstuk in
de navigatie bovenaan.

 

 

De extra bijlagen bestaan uit:

 

 

10 grote veranderingen in het Handboek Online Marketing

Deel 8 is op basis van feedback, en input, uit een panel van docenten, flink verbouwd. De vier hoofddelen zijn duidelijker zichtbaar als ook de structuur die de lezer tot een opbouw van een strategisch online marketingplan brengt.

1 Een letterlijk herschreven en uitgebreide versie (rond de 500 pagina’s) met aangepaste structuur en verdieping. Er is veel aandacht voor de veranderingen die de corona-periode heeft veroorzaakt.

2 Op basis van de feedback van het onderwijspanel, een aangepaste volgorde van transitie traditioneel naar online, brede analysefase met een diversiteit aan (moderne) en herkenbare marketingmodellen.

4 De ‘lelijke’ blokken met definities en link naar de bijlage, zijn vervangen door een plaatsing van de definities in de leestekst zelf. De QR-codes zijn aan de zijlijn geplaatst. Er is geen verstoring meer bij het lezen.

5 Diverse onderwerpen, zoals social media marketing, social media influencers, de contentstrategie, mobile mixed reality en de metaverse, usability en online versie zijn flink uitgediept.

6 Er is een nieuw hoofdstuk over customer journey mappingbig data en analytics en de inzet van handige tools om de analyse in het strategisch online marketingplan in te vullen.

7 Via de QR-code kan in elk hoofdstuk naar relevante video-tutorials worden gelinkt, die de stof op video toelicht, dit naast de inmiddels 6000+ digitale bijlagen op de portal bij het boek.

8 Meer aandacht voor de vertaling van theorie naar de praktijk, inclusief het bespreken van creatieve voorbeelden en handige gratis tools. Per online marketingmiddel is er veel aandacht voor de verbetering van de online conversie en de weboptimalisatie.

9 De beste marketingexperts uit Nederland en België staan met expertcase en vermeldingen in het HOM8; leer van hun visie en learnings!

10 Bij voorschrijving van de titel, bieden wij een gratis online toetsomgeving die als huiswerk of lesoefening kan dienen en aanvullend docentmateriaal. Per hoofdstuk zijn er vragen die de stof overhoren en de lezer-gebruik in stappen helpen het strategisch online marketingplan op te bouwen. Deze toetsomgeving is bij deel 7 uitgetest en als zeer prettig ervaren door docenten, studenten, managers en overige gebruikers.

 

Klik hier om de actuele versie te bestellen!

Klik hier voor de inhoudsopgave.

Klik hier voor meer info over de inzet in het onderwijs.