Hoofdstuk 2-3 Confrontatie matrix – van SWOT naar strategie

Naast de SWOT-analyse wordt er ook gebruikgemaakt van een confrontatie matrix. Waar de SWOT-analyse beschrijvend is geeft de confrontatiematrix een dynamisch inzicht in de kansen en bedreigingen. De confrontatiematrix geeft richting aan de gemaakte analyse. Er worden in de matrix namelijk ook prioriteiten aangegeven. In de verdere totstandkoming van een confrontatie op basis van de SWOT-analyse, kennen we de confrontaties van zwakten en sterkten in de volgende wisselwerking: sterkten – kansen, sterkten – bedreigingen, zwakten – kansen en zwakten – bedreigingen.

In het HOM wordt naast de SWOT en het Business Canvas Model ook de Confrontatiematrix besproken. De confrontatie matrix is een onderdeel van de SWOT-analyse waarbij sterke en zwakke punten “geconfronteerd” worden met kansen en bedreigingen. Zij vormen een bron voor de strategische richting van een plan. 

Nadat de hoofdpunten van de SWOT-analyse zijn opgeschreven in de confrontatiematrix, kun je beginnen met het invullen.

Het  doel is een goede (online)  strategie te ontwikkelen. Binnen een marketingplan is de confrontatiematrix vaak van belang voor de uitvoering van een plan. 

Confrontatiematrix strategieën

Op basis van de resultaten in de confrontatiematrix kunnen er diverse strategieën worden gevormd. De mogelijke strategieën zijn:

  • Groeien (kansen versus sterke punten)
  • Verdedigen (bedreigingen versus sterke punten)
  • Verbeteren (kansen versus zwakke punten)
  • Terugtrekken (bedreigingen versus zwakke punten)
De inschatting van prioriteiten gebeurt met cijfers (1-3-5 bijvoorbeeld) of ++ en –.
Bron: inmarketing/strategischmarketingplan site 2019

Confrontatiematrix maken | Jouw SWOT en confrontatiematrix opstellen


8206, 8207

 

 

Hoofdstuk 2: Video over het Business Model Canvas; de functie van een bedrijfsmodel en het Canvas zelf

 

 

De video bij Hoofdstuk 2 met uitleg over het Business Model Canvas de functie van een bedrijfsmodel en het Canvas:

 

 

Een kort webinar vol voorbeelden en stappen:


6213, #6213, business canvas model, video, Handboek Online Marketing, HOM, HOM6

8206, #8206