Hoofdstuk 14 Live, mixed reality keynote, ruim 1,5 miljoen kijkers #games #event #mixed #Hom8

Het lifestylemerk voor gamers, organiseerde 15 oktober RazerCon 2022 en kijkers over de hele wereld zagen hoe Min-Liang Tan, CEO van Razer, onthulde hoe Razer van plan is de toekomst van mobiel gamen te veranderen. Daarnaast werden tal van productaankondigingen en exclusieve partnerschappen bekendgemaakt.

 

Voor het evenement werkte Razer werkte nauw samen met uitgevers en ontwikkelaars om exclusieve content te kunnen tonen. Hidden Leaf Games toonde de exclusieve eerste gameplay-beelden voor Fangs, en PC Builder Simulator 2 werd live op stream gepresenteerd door RazerCon-hosts Rich Campbell en Cyr van OTK network.

 

Lees verder

Hoofdstuk 14: Marketing en metaverse onderzoek #research

Sociaal platform - Sociale media - Mark Zuckerberg

Hoe gebruik je de metaverse? Studie zegt: Als het niet voor vermaak is, doe dan geen moeite

TL;DR: Gebruikers hebben niet genoeg vertrouwen in de metaverse om het als meer dan een entertainmentplatform te beschouwen.

 

Het metaversum was lang een idee dat voorbehouden was aan sciencefictionschrijvers, maar heeft nu de tech- en zakenwereld veroverd.

Bij de onderzoek zijn we gewend om een eindeloze voorraad gegevens te beheren die de trends in de marketingwereld verklaren. Dit betekent dat we niet simpelweg konden toekijken hoe de metaverse zich voltrok.

Daarom hebben we besloten een enquête te houden in Nederland, Duitsland, Spanje, Frankrijk en België, om na te gaan wat de mensen van deze virtuele wereld verwachten. We gingen ook na wat hun gedachten zijn over het gebruik van de metaverse, of ze eraan willen deelnemen en of het echt iets van de toekomst is of gewoon een nieuwe trend, die ook kritiek kent:

 

De laatste studie rond metaverse heeft uitgewezen dat:

 • Meer dan de helft van de mensen een virtuele wereld niet zou vertrouwen.
 • Bijna 70% van de respondenten begrijpt wat de metaverse is.
 • De meerderheid ziet virtuele werelden als plaatsen om “aan de echte wereld te ontsnappen“.
 • Vrouwen (91%) zijn zich meer bewust van wat de metaverse is dan mannen (88%).
 • NFT’s zijn nog steeds een punt van discussie voor de mensen; 61% van de respondenten zou er niet aan denken erin te investeren.
 • Bijna 60% van het grote publiek zegt op de hoogte te zijn van wat NFT’s zijn. Van hen zijn mannen beter op de hoogte dan vrouwen (76% vs. 46%).
 • De metaverse vertegenwoordigt een manier om aan de echte wereld te ontsnappen voor vrouwen (58%), terwijl het de toekomst vertegenwoordigt voor mannen (53%).
 • Gebruikers ouder dan 54 jaar wisten meer dat de metaverse een virtuele wereld was (63%) dan jongere gebruikers tussen 25 en 34 jaar (59%).

In dit artikel

 

De mensen reageren: Wat is de metaverse?
Weten gebruikers dat Facebook van naam heeft veranderd?

 

Woord metaverse, nieuwe naam Facebook?

Doel:

Inzicht in de metaverse
Metaverse acceptatie: ter discussie
Wat gebruikers verwachten van de metaverse
Is de metaverse een goede zaak?
Cyberbeveiliging is voor bedrijven wat vertrouwen is voor gebruikers
NFT investering
NFT’s: Een kleine meerderheid (53%) van Nederland is geïnformeerd
Is het de moeite waard om in NFT’s te investeren?

Conclusies: Zal de metaverse falen?

 

De mensen reageren: Wat is de metaverse?

 

Ons idee achter dit rapport werd gevoed door een eenvoudige vraag: weten gebruikers eigenlijk wel wat de metaverse is?

Het leek ons een goed idee om eerst bij het grote publiek na te gaan hoe zij tegen deze virtuele wereld aankijken. Van daaruit besloten we om ons te richten op specifieke vragen die een breder beeld kunnen schetsen.

Weten gebruikers dat Facebook van naam heeft veranderd?
Over een nieuwswaardig weetje gesproken: 65% van de ondervraagde gebruikers in heel Europa was perfect op de hoogte van de naamswijziging van Facebook. In Nederland stijgt dit cijfer tot 53%: 63% van de vrouwen zegt te weten dat Facebook zijn naam heeft veranderd, tegenover 43% van de mannen.

Een ander merkwaardig inzicht dat uit onze studie naar voren kwam, is dat het grote publiek beter dan marketeers weet wat de nieuwe bedrijfsnaam van Facebook is.

We stelden een open vraag om gebruikers en marketeers te laten invullen wat zij dachten dat de nieuwe naam van Facebook was.

Bijna 90% van het grote publiek vermelde “Meta.” Daarentegen noemde slechts 81% van de marketeers “Meta”. 12% van hen gaf als antwoord “Ik weet het niet/weet het niet zeker”, een reactie die in het algemene publieksonderzoek niet voorkwam.

Door hun naam te veranderen, verzekerde Meta zich ook van een nieuw doel dat verder gaat dan Facebook’s missie om mensen met elkaar in contact te brengen.

Hun eigen website zegt het al: “De visie van ons bedrijf is om te helpen de metaverse tot leven te brengen, dus veranderen we onze naam om onze toewijding aan deze toekomst te reflecteren.”

Meta probeert zich te positioneren als een leider in de metaverse, met duidelijke communicatie over haar doelstellingen en een ondubbelzinnige naam. Het risico blijft echter bestaan dat het publiek de metaverse verwart met een sociaal netwerk omdat de betekenissen van “meta” en “metaverse” door elkaar worden gehaald.

Inzicht in de metaverse

Uit onze enquête blijkt dat deze visie blijkbaar duidelijk is voor de gebruikers, aangezien 67% van de respondenten zegt te begrijpen wat de metaverse is.

Bovendien zijn de gebruikers in Spanje het best op de hoogte van de metaverse, aangezien bijna 80% bevestigde te weten wat het is. De gebruikers in Frankrijk zijn het minst goed op de hoogte; slechts iets meer dan de helft van de respondenten (55%) had er een idee van. Voor Nederland gaf 67% van de ondervraagden aan dat ze begrepen wat de metaverse was.

Iets meer dan de helft van de gebruikers had het bij het rechte eind toen hen werd gevraagd de metaverse, de virtuele wereld, te definiëren. Dat weerhield 26% er echter niet van te zeggen dat het “de nieuwe naam van Facebook” was. In Nederland antwoordde 33% dat de metaverse de nieuwe naam voor Facebook is.

Een kleine fractie dacht ook dat de metaverse “verbonden is met Web3” en een “nieuwe Google” is.

Hier zijn de antwoorden die in Nederland werden gegeven:

 • Visie op de metaverse Percentage
 • Het is een virtuele wereld 60%
 • Het is de nieuwe naam van Facebook 33%
 • Het is crypto 7%
 • Het is verbonden met Web3 7%
 • Het is een nieuwe Google 7%
 • Al deze vernoemde 7%

Gebruikers ouder dan 54 jaar wisten beter dat de metaverse een virtuele wereld was (63%) dan jongere gebruikers tussen 25 en 34 jaar (59%).

Counter Content
Zaandam, Netherlands
5/5 – 6 aanbevelingen
Branding
Web Design
Marketing
Content Marketing
Event
PR
Social Media
Ontdek het agentschap
arrow_forward
Metaverse acceptatie: ter discussie
Bovenstaande cijfers geven een duidelijk beeld van de huidige perceptie van de metaverse door algemene gebruikers. Het is een perceptie die nu op een diepgaande manier kan worden geanalyseerd om te zien of ze correleert met het gebruik van de metaverse.

Wat gebruikers verwachten van de metaverse
Uit de gegevens blijkt dat het publiek de metaverse vooral ziet als een afleiding of als een toekomst van mogelijkheden.

Volgens onze enquête hebben de opvattingen van de mensen over het gebruik van de metaverse allemaal te maken met ofwel escapisme ofwel de avant-garde. Een belangrijke 20% zei dat een virtuele wereld “een manier is om aan de echte wereld te ontsnappen”, gevolgd door 17% die zei dat het de toekomst is en 16% die het ziet als een manier van afleiding.

Hieronder staan de belangrijkste toepassingen die mensen verwachten van de metaverse:

Gebruik Globaal Nederland

Een manier om aan de echte wereld te ontsnappen 20% 33%
De toekomst 17% 40%
Een manier om jezelf af te leiden 16% 27%
Een nieuwe manier van interactie 13% 13%
Vol mogelijkheden 13% 27%
Gevaarlijk 10% 33%
Een nieuwe manier van zaken doen  10% 20%
Nutteloos 2% 13%
De metaverse is voor vrouwen (58%) een manier om aan de echte wereld te ontsnappen, terwijl het voor mannen (53%) de toekomst vertegenwoordigt.

Bij al het gepraat over de enorme impact van virtuele werelden op het bedrijfsleven, lijken gebruikers er maar op één manier tegenaan te kijken: als middel voor entertainment.

Dit zou een reden kunnen zijn waarom bedrijven het bij het verkeerde eind hebben: een kwart van de ondervraagde merken voor onze bedrijfsstudie verwachten dat metaverse initiatieven boven alles winst zullen opleveren.

Is de metaverse een goede zaak?
Uit onze bedrijfsenquête blijkt dat bedrijven snel aan boord van de metaverse trein springen, maar hun hoop kan van korte duur zijn, aangezien de meerderheid van de ondervraagde gebruikers opmerkte dat zij een virtuele wereld niet zouden vertrouwen.

Dit cijfer geeft het belangrijkste probleem waarmee de massale invoering van de metaverse geconfronteerd wordt.

Van alle leeftijdsgroepen zeiden alleen gebruikers tussen 25 en 34 jaar dat zij een virtuele wereld zouden vertrouwen, meer dan degenen die dat niet zouden doen. Het grootste verschil is te zien bij gebruikers ouder dan 54 jaar, waar slechts 13% zegt een virtuele wereld te vertrouwen en 88% zegt dat niet te doen.

Met andere woorden, oudere gebruikers weten genoeg over metaverse om te besluiten het niet te vertrouwen. Omgekeerd lijken jongere gebruikers optimistischer te zijn ondanks het feit dat ze minder weten.

In wezen lijkt het erop dat ondanks alle kennis over de virtuele wereld en zijn entertainmentwaarde de meeste gebruikers nog niet klaar zijn om aan te kloppen.

Cyberbeveiliging is voor bedrijven wat vertrouwen is voor gebruikers
Uit onze bedrijfsenquête bleek dat cyberbeveiliging een van de grootste zorg is voor bedrijven. Het kwam naar voren als de grootste twijfel die bedrijven hebben met de metaverse, met 38% van de merken die zich zorgen maken over de veiligheid van hun bedrijf en gegevens, en die van hun klanten.

Want to join the metaverse?
Discover the most relevant agencies for your augmented reality project based on your own specific requirements.

De beste Augmented Reality bureaus van Nederland
NFT investering
We kunnen het hierboven beschreven patroon zien wanneer we het hebben over non-fungible tokens (NFT’s) binnen de metaverse.

Onze cijfers lijken in principe optimistisch voor wie NFT’s maakt die in de metaverse te koop zijn. Maar een nadere beschouwing van de gegevens vertelt een ander verhaal.

NFT’s: Een kleine meerderheid (53%) van Nederland is geïnformeerd
In Nederland is slechts een kleine meerderheid (53%) van het publiek op de hoogte van wat NFT’s zijn. Naast Frankrijk (46%) scoort Nederland het laagst op vlak van kennis over NFT’s.

Weet je wat NFT’s zijn? JA NEEN
Nederland 53,33 % 46,33 %
België 75% 25%
Frankrijk 46% 54%
Duitsland 65,91 % 34,09 %
Spanje 69,23 % 30,77 %
Van het grote publiek zegt bijna 60% dat ze op de hoogte zijn van wat NFT’s zijn. Hiervan zijn mannen beter op de hoogte dan vrouwen (76% vs. 46%).

Dit komt overeen met de bevindingen van onze merken studie, waarin bedrijven zien dat de beste aanpak voor het gebruik van de metaverse is om initiatieven vooral op mannelijke gebruikers te richten.

Ook dit is in principe goed nieuws, vooral het feit dat NFT’s tot de topinvesteringen van ondernemingen behoren binnen de virtuele wereld.

Is het de moeite waard om in NFT’s te investeren?
Hetzelfde vertrouwensprobleem met betrekking tot virtuele werelden doet zich echter ook voor bij NFT’s. Precies 61% van de respondenten zou er niet aan denken om in deze activa te investeren.

Spanje en Nederland lijken het meest vooruitstrevend te zijn wat betreft investeringen in NFT.
België is het onderzochte land met de meeste kennis over wat NFT’s zijn en is ook het meest terughoudend. Slechts 17% van de respondenten denkt aan beleggen, 83% doet dat niet.
Frankrijk staat op de tweede plaats van minst geïnteresseerden in NFT’s, met minder dan een derde van de respondenten die overwegen te investeren in NFT’s voor de metaverse (29%).
Duitsland bevindt zich in het midden en vertoont het kleinste verschil tussen gebruikers die NFT-beleggingen zouden overwegen (45%) en gebruikers die dat niet zouden doen (55%).

Op de vraag of zij NFT’s als betrouwbare beleggingsmogelijkheden zouden zien, antwoordden de meeste gebruikers dan ook aarzelend. Slechts 18% zei dat zij mogelijke investeringen in NFT’s overwogen.

Conclusies: Zal de metaverse falen?

Op dit moment wordt er veel gesproken over hoe de metaverse te gebruiken, en veel moet nog worden gezegd. De studies die we bij Sortlist hebben uitgevoerd, tonen aan dat zowel het merk als de gebruiker in richtingen lijken te gaan die niet altijd op één lijn liggen, wat de synergie tussen beide moeilijk maakt.

Ondanks het feit dat bedrijven zich op de juiste groep richten (jonge mannen die volgens ons het meest geïnteresseerd zijn), moet de metaverse nog steeds de kwesties van vertrouwen en cyberveiligheid correct aanpakken om slagen.

Uit ons gebruikersonderzoek blijkt dat gebruikers er gewoon nog niet klaar voor zijn om de metaverse als iets anders dan een entertainment instrument te beschouwen, en zelfs dan zijn zij huiverig om hun persoonlijke gegevens vrijelijk in deze virtuele wereld te verstrekken.

Facebook is niet onbekend met zorgen over gegevens. Maar met de kracht van zijn merk achter virtuele werelden zou de metaverse wel eens snel van een hype kunnen overgaan in een dagelijkse realiteit.

Methodologie

Het onderzoek werd tussen 24 februari en 1 maart 2022 uitgevoerd bij 1000 gebruikers ouder dan 18 jaar in België, Duitsland, Spanje, Frankrijk en Nederland. In de studie bevroegen we bedrijfseigenaars, het publiek en marketeers met de bedoeling te weten te komen hoe mensen reageren op de metaverse. De antwoorden zijn anoniem. 

 

81405

 

Auteur Handboek Online Marketing spreekt op de WWV22, de Webwinkelvakdagen in de @Jaarbeurs, win een #HOM8 boek

patrick petersen

 

Op 29 en 30 juni 2022 zijn er wederom de Webwinkelvakdagen. In zaal 10 is Nieuws.Marketing redacteur Patrick Petersen (@Onlinemarketeer) de dagvoorzitter en ook spreker. Petersen spreekt over het succes van Social Commerce

Vreemde eend Patrick Petersen RDM MA MSc is een ervaren ondernemer, spreker en docent (aan onder andere Nyenrode Business University, Beeckestijn Business School en EURib) die het nuchtere ‘lachen en leren’ combineert in zijn inspirerende optredens.

Senior online strateeg, crossmediaal marketeer, contentmarketeer, internetondernemer, internationaal spreker, docent en auteur. Hij studeerde af op divers eigen (content-) marketingmodellen die hij voor tal van internationale organisaties, zoals Heijmans, Hästens, Somfy smart home, Trendhopper holding, T-Mobile Nederland, AtMostTV, TU Delft, IKEA Nederland, MTV Europe en Coolcat, succesvol in de praktijk bracht.

 

Lees verder

Hoofdstuk 1 en 6 Video keynote Seth Godin op het INBOUND congres #leads #inbound #ICT-model

 

Digital Marketing Search - Free photo on Pixabay

Inbound (marketing) is de manier van klanten aantrekken waarbij pull voorop staat anders dan pull. Volgens de inbound marketing spelen relevante events en content continu in op de behoefte van de klant . Anders dan het ongevraagd opdringen van je product.

Video met de gehele keynote van Seth Godin op het INBOUND congres in de VS:

 

Tevens deze uitleg door Seth Godin:

#5111, #6113, HOM, Handboek Online Marketing, HOM6, HOM7, 7109


8605, #8605

Hoofdstuk 12 [HOW TO] Wat zijn de beste tijden om jouw content te delen op Instagram en LinkedIn?

Best times to post on Instagram Global 2022

Waar anno 2022 ruim vier miljard consumenten regelmatig te vinden zijn op de sociale media, is het nog een raadsel wat nu de betere tijden zijn om jouw content op de socials aan te bieden. April 2022 deed Social Sprout een onderzoek. Ondanks dat dit vooral de Amerikaanse situatie kenmerkt, is het handig te weten welke dagen engaging zijn in Central Time (CST):

We worked closely with our data science team to review findings and trends in social media usage over the past year from Sprout Social’s more than 30,000 customers and understand when their content was most and least frequently engaged with, broken out by platform and industry.

 

Lees verder