Hoofdstuk 2: DDMA, Code Social Media Marketing (UPGRADE)

De Code Social Media Marketing maakt een begin met het reguleren van reclame- en marketingactiviteiten via social media. De Code beoogt transparantie in social marketing te bevorderen, door de relatie tussen de adverteerder en degene die de reclame-uiting verspreidt openbaar te maken.

De ontwikkelingen in het kanaal zijn niet uitgekristalliseerd, daarom zal deze Code periodiek worden geëvalueerd en desgewenst aangepast.

Klik hier voor de code (update uit 2019)

 

6204, #6204, H2, HOM, Handboek Online Marketing, code DDMA, 7203