HOM8 oefentoets Hoofdstuk 2

Welkom bij de oefenoets HOM8 Hoofdstuk 2.

Na afronding van deze toets worden bij de gesloten vragen de juiste antwoorden in het groen getoond. Bij de open vragen verschijnt de richtlijn van het antwoord onder uw ingegeven antwoord. Er is geen tijdslimiet.

Er is een onbeperkt aantal pogingen mogelijk, bij het herstarten van de toets worden de vragen en antwoorden in willekeurig volgorde gemixt.

Benoem drie verschillen tussen traditionele marketing en online marketing.

Geef twee antwoorden die aangeven wat er wordt bedoeld met het 'DNA van een organisatie'.

Wat is het nut van een persona?

Geef kort aan wat er met 'purpose marketing' wordt bedoeld.

Benoem drie manieren om de online klant beter te leren kennen.

Online kennen we verschillende type van kopers, zoals de Window shoppers. Hoe kunnen wij die met onze boodschap het beste bereiken?

Noem drie hoofdtaken van marketingmanagement.