Hoofdstuk 1 en 2 DDMA: ‘Focus op Europese regelgeving, technologische veranderingen en…’

 
Ook brancheorganisaties moeten in 2017 de boel veranderen. De nieuwe Europese privacyregelgeving en de veranderingen in het marketingvak – zowel op creatief als technologisch gebied – zijn de belangrijkste aandachtspunten voor brancheorganisatie DDMA in 2017. De hoofddoelstelling is daarbij onveranderd: de Nederlandse data- en marketingsector naar een hoger niveau tillen.   

Voorlichtingsprogramma nieuwe Europese privacyregelgeving

2017 is een cruciaal jaar voor de data- en marketingsector als het op privacyregelgeving aankomt. Per 25 mei 2018 treedt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Op datzelfde moment treedt naar verwachting ook de nieuwe Europese telecomwet – de e-Privacy Verordening, waarvan het eerste voorstel deze maand naar buiten kwam – in werking. Beide nieuwe wetten hebben grote impact op de werkwijze van bedrijven en dat betekent dat dit jaar voor een groot deel in het teken staat van de voorbereiding daarop. DDMA gaat haar 275 leden met een voorlichtingsprogramma klaarstomen voor de nieuwe Europese regelgeving. Het DDMA Privacy Waarborg, dat nu up-to-date wordt gebracht, dient daarbij als een finale toets of een organisatie klaar is voor de verschillende wetswijzigingen. Diana Janssen, directeur van DDMA: “Bedrijven dienen zich natuurlijk aan de wet te houden en daar helpen we ze bij. Maar wij vinden het ook belangrijk dat organisaties actief werken aan het vertrouwen van consumenten en verder kijken dan alleen wetgeving. Een datastrategie is onmisbaar. We streven een duurzame data-economie na en daarin hoort een consument te weten waar hij aan toe is en wat er precies met zijn gegevens gebeurt.”

Veranderende marketingvak

Technologische ontwikkelingen zorgen er daarnaast voor dat het marketingvak continu aan verandering onderhevig is. In 2017 zal DDMA nadrukkelijker aandacht besteden aan de overlap tussen technologie en creatie. “Uitgangspunt hierbij is de overtuiging dat bedrijven zich in de toekomst niet met technologie zullen onderscheiden, maar met creativiteit”, aldus Janssen. “In 2017 besteden we uitgebreid aandacht aan dit onderwerp. Dat betekent overigens niet dat we geen aandacht meer aan nieuwe technologieën zelf besteden, integendeel. Alle aspecten van het vak komen aan bod.”
DDMA streeft een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de data- en marketingsector na. De achterban, bestaande uit 275 adverteerders, dienstverleners en non-profitorganisaties, groeide afgelopen jaar met dertig leden, waaronder Samsung en TNT. De brancheorganisatie verwacht dat deze groei in 2017 verder toeneemt. Janssen zegt:
Dit verschaft ons een brede basis om te blijven strijden voor een duurzame data-economie waar zowel consumenten als bedrijven van profiteren. Tegelijkertijd vergroten we zo de waarde van het DDMA-lidmaatschap, onder meer door de toename van netwerkmogelijkheden en kennis.
Over DDMA
DDMA is de brancheorganisatie voor marketing en data. Onze 275 leden halen en brengen bij ons kennis over het inzetten van data om relevant te kunnen communiceren met hun doelgroepen. Daarom organiseren wij met en voor hen netwerk- en kennisbijeenkomsten. Wij eisen van onze leden dat zij handelen binnen het kader van de wet en de gedragscodes. Daarnaast spreken wij met de stakeholders in Den Haag en Brussel over de ontwikkeling van een duurzame data-economie.