Hoofdstuk 14: ’20 miljard euro aan investeringen voor ontwikkelingen in AI’ #meergrip #AI #EC

 

De Europese Commissie wil met een aantal maatregelen de Europese concurrentiekracht op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) versterken. Ook moet AI meer ten dienste komen aan Europeanen, zo laat de Commissie weten. De Commissie zelf zal in eerste instantie 1,5 miljard euro extra investeren. Eerder deze week kwam een reeks Europese instellingen op het gebied van onderwijs en wetenschap met een vergelijkbaar plan van aanpak. De aanpak telt drie elementen om publieke en private investeringen in AI te vergroten, de maatschappij voor te bereiden op sociaal-economische veranderingen en een afdoende ethisch en juridisch raamwerk te realiseren. De EC wil hiermee tegemoet komen aan de roep van Europese leiders voor een gezamenlijke aanpak op het gebied van de technologie waarvan een groeiende impact verwacht wordt op alle gebieden van de samenleving. 

20 miljard euro nodig voor AI

Europees Commissaris Andrus Ansip (Digital Single Market) noemt AI in één adem met de stoommachine en elektriciteit. Om grip te krijgen op alle vermeende voordelen, moet er tot en met 2020 minimaal 20 miljard euro geïnvesteerd worden in onderzoek en toepassingen. De EC wil dit onder meer stimuleren door geld te stoppen in onderzoek naar volgende generatie AI-technologie en -toepassingen. Verder wil de Commissie ondernemingen helpen om AI in te zetten voor hun bedrijvigheid. Er zal hiervoor tussen 2018-2020 1,5 miljard euro aan extra investeringen vrijgemaakt worden via het Horizon 2020-programma, bedoeld om onderzoek en innovatie te stimuleren. Hiermee moet via een vliegwieleffect onder meer 2,5 miljard euro extra vanuit publiek-private partnerovereenkomsten gegenereerd worden.

Extra ondersteuning ondernemingen

Het Europese Fonds voor Strategische Investeringen wordt ingezet om ondernemingen en startups extra ondersteuning te bieden op AI-gebied. Dit moet leiden tot 500 miljoen euro aan extra investeringen in een reeks sectoren, van transport tot en met zorg en welzijn. De EC zal verder een omgeving stimuleren waarin kennisuitwisseling gestimuleerd wordt. Zo moet er eenvoudiger en meer data beschikbaar komen voor onderzoek naar en toepassingen voor AI. Het gaat onder meer om publieke data, gegevens over het milieu en onderzoeks- en gezondheidsgegevens.

Disruptieve effecten arbeidsmarkt

Omdat AI naar verwachting veel disruptieve effecten zal hebben op onder meer de arbeidsmarkt, moedigt de EC de EU-lidstaten aan om hun onderwijs- en opleidingsstelsel te moderniseren en arbeidstransitie naar nieuwe functies te versnellen. Vanuit de EU zal er ondersteuning komen om meer AI-talent in de EU te houden, samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren en digitale talenten en competenties te vergroten in onder meer wetenschap, technologie, ondernemerschap. Vanuit het Sociale Fonds moet hier financiering voor komen.

 Voor de jaren 2021-2027 moeten hiervoor nieuwe maatregelen komen om benodigde nieuwe digitale en AI-vaardigheden te verzorgen. Dit alles moet gevat worden in een ethisch en juridisch raamwerk. De Commissie komt met ethische richtlijnen die de ontwikkeling van AI-gebaseerde technologie in de juiste banen moet leiden, met als fundering het EU verdrag voor Fundamentele rechten. Ter ondersteuning wil de EC alle relevante stakeholders samenbrengen in een Europese AI Alliantie. Verder moeten consumenten en burgers beschermd worden tegen verkeerd gebruik of schade die ontstaat door verkeerde toepassingen of kapotte producten.