Hoofdstuk 3,4,5 Flinke stijging online bestedingen eerste helft 2017′ #onderzoek #cijfers

 

In de eerste zes maanden van 2017 hebben Nederlandse consumenten met 10,66 miljard euro aan online bestedingen 13 procent meer uitgegeven aan het online aankopen van producten en diensten ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. Het totaal aantal online aankopen komt in deze periode uit op 92,59 miljoen. In heel 2017 worden naar verwachting 200 miljoen online aankopen (+13 procent) gedaan, voor een totaalbedrag van ongeveer € 22,6 miljard (+12 procent). Dit blijkt uit cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor, het onderzoek naar online consumentenbestedingen in Nederland. Dit onderzoek wordt door GfK uitgevoerd, in opdracht van Thuiswinkel.org en in samenwerking met PostNL.

Bestedingen

Van alle bestedingen aan producten en diensten (binnen de definitie van de Thuiswinkel Markt Monitor) wordt 23 procent online gedaan in het eerste half jaar van 2017 (HY1 2017), tegenover 21 procent in HY1 2016. Van de 10,66 miljard euro aan online consumentenbestedingen is 5,89 miljard euro uitgegeven aan de aankoop van producten, zoals elektronica, kleding en speelgoed. Deze bestedingen zijn met 16 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De overige 4,77 miljard euro is besteed aan de online aankoop van diensten, zoals pakketreizen, vliegtickets en verzekeringen. Dit is een stijging van 9 procent ten opzichte van het eerste half jaar van 2016. De productcategorieën Speelgoed en Health & Beauty laten voor HY1 2017 de grootste groei in online bestedingen zien (respectievelijk 43 en 41 procent).

Wijnand Jongen, directeur Thuiswinkel.org zegt hierover:

Het gaat weer beter met de Nederlandse detailhandel en dat is goed nieuws: het CBS meldt een groei van 3,3% in het eerste half jaar van 2017. Als we de bestedingen aan online gekochte producten afzetten tegen de totale consumptieve bestedingen aan detailhandelsgoederen van 48,9 miljard euro in de eerste zes maanden van 2017 (bron: CBS), dan bedraagt het online aandeel van 5,9 miljard euro inmiddels 12 procent (was 10,6 procent in HY1 2016).

De online bestedingen en aankopen van Nederlanders van 15 jaar en ouder nemen al jaren elk kwartaal toe. Als we de cijfers van dit jaar vergelijken met die van twee jaar geleden, zien we dat ten opzichte van het eerste half jaar van 2015 (HY1 2015) het aantal aankopen inmiddels met 38 procent is gestegen en de bestedingen met 31 procent.

 

89 procent van de Nederlanders koopt online 

In de eerste zes maanden van 2017 wordt binnen de definitie van de Thuiswinkel Markt Monitor 7 procent van alle aankopen van producten en diensten online gedaan. 89 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder heeft in dit eerste half jaar weleens een online aankoop gedaan, wat neerkomt op 12,4 miljoen online kopers. Van het totaal aantal aankopen (92,59 miljoen) zijn er 73,26 miljoen toe te schrijven aan producten en 19,33 aan diensten. Het gemiddeld aantal online aankopen van een online koper neemt toe van 6,5 in HY1 2016 naar 7,4 in HY1 2017. Hierdoor neemt ook het gemiddeld online besteed bedrag per online koper toe, van 757 euro (HY1 2016) naar 858 euro (HY1 2017).

Gino Thuij, GfK:

De stijging van de online bestedingen komt voort uit het feit dat mensen voor steeds meer verschillende producten online aankopen doen. Ook het stijgend smartphonegebruik is een verklaring van de sterke groei.

Traditionele apparaten verliezen steeds meer terrein aan smartphone

De desktop verliest wederom aan populariteit, maar ook de laptop verliest in Q2 2017 aandeel. Waar in Q2 2016 nog 82 procent van alle online bestedingen via een desktop of laptop werd gedaan, is dit percentage voor de meer traditionele apparaten in Q2 2017 gedaald tot 77 procent. Het verloren aandeel gaat naar de zogeheten ‘mobiele devices’: de tablet en de smartphone. In Q2 2017 wordt 21 procent van alle bestedingen via deze apparaten gedaan (tegenover 17 procent in Q2 2016). De smartphone ziet haar aandeel ten opzichte van een jaar geleden relatief het hardste groeien; van 4 procent naar 7 procent (+56 procent). Het aandeel van de tablet stijgt van 12 procent naar 14 procent, wat een groei van 13 procent betekent.

Een kwart van de Nederlandse online kopers van 15 jaar en ouder heeft in Q2 2017 minimaal één online aankoop via de smartphone gedaan. Dit komt neer op 2,8 miljoen mobiel kopende Nederlanders. In Q2 2016 was dit nog 17 procent van de online kopers en in Q2 2015 14 procent.

 De verwachting is dat de online bestedingen voor heel 2017 uitkomen op ongeveer 22,6 miljard euro, wat een stijging zou betekenen van 12 procent ten opzichte van vorig jaar. Qua aantal aankopen wordt waarschijnlijk de grens van 200 miljoen bijna gehaald (+13 ptocent).